Klassikale context – midden

Video: 6x maatwerk in de klassikale context

Klassikaal onderwijs, maar tóch maatwerk leveren. De scholen uit het leerlab Klassikale context – midden laten in een Leerlabjournaal zien hoe dit er bij hen uitziet. Bekijk de video voor 6 voorbeelden van maatwerk in de klassikale context.

Het leerlabjournaal is geïnspireerd door het schooljournaal van CSG Groene Hart. Docent Media en Expressie Wim Zwart produceert tweewekelijks een schooljournaal met zijn leerlingen en maakt daarbij gebruik van scrum in de klas. Voor het leerlab is het journaal een mooie manier om de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar te laten zien.

Bekijk het complete leerlabjournaal of bekijk de losse items onder dit filmpje.

Aansluiten op de leerbehoefte van ieder kind

MY college heeft gepersonaliseerd leren ingevoerd op basis van het Zweedse Kunskapsskolan model. Coaching is hierbij essentieel en leerlingen zien hun coach dan ook wekelijks. Leerling: “De coach vraagt wat je deze week doet en wat je vorige week hebt gedaan en of je je doelen hebt behaald.”

Differentiëren met studiewijzers

Het Jan Tinbergen College maakte voor alle brugklasleerlingen voor elk vak een studiewijzer met extra leermateriaal. Docent Peter Blijeveld: “Het helpt mij als leerlingen hun materiaal altijd kunnen vinden. Zo kunnen ze thuis, of waar ze ook zijn, altijd aan het werk.” Op werkmiddagen komen docenten bij elkaar om studiewijzers te maken en ‘good practices’ te delen. “Door dit samen te doen kunnen we ook in gesprek over de didactische uitgangspunten die een gezamenlijke studiewijzer zou moeten hebben. Twee vliegen in één klap.”

De vijf rollen van de leraar

Het Driestar College Lekkerkerk maakt gebruik van een lesobservatieapp, waarmee docenten bij elkaar in de les kunnen kijken. Docenten geven elkaar feedback op de vijf rollen van de leraar: gastheer, presentator, pedagoog, didacticus en afsluiter (en recentelijk toegevoegd: leercoach). Zo reflecteren docenten op hun eigen handelen in de klas en bedenken ze samen hoe ze meer maatwerk kunnen bieden.

Vakken op hoger niveau

Op CSG Groene Hart kunnen vmbo-leerlingen vakken volgen op havo-niveau. Leerling Marit: “Als mijn klasgenoten huiswerk krijgen, werk ik vooruit. Als ik iets niet snap, vraag ik het gewoon. Alleen ik krijg wel minder uitleg dan normaal, dat is soms wel lastig.” Ook bood het leerlab trekker Wim Zwart budget en tijd om aan de slag te gaan met verschillende vormen van differentiëren.

Maatwerkuren en individuele coaching

Op het Kaj Munk College kunnen leerlingen uit mavo-4 maatwerkuren kiezen voor vakken waarvoor ze extra ondersteuning of juist verdieping willen. Bovendien heeft elke leerling een individuele coach. Teamleider Robert Claassen: “Leerlingen geven aan dat ze nu meer aandacht krijgen dan ze in het normale mentoraat kregen.” Uit een evaluatie van de maatwerkuren zijn wel wat verbeterpunten gekomen. “De leerlingen die nog niet aan het stuur van hun eigen leerproces zitten, gaan we nog beter begeleiden.”

Keuzes bieden

Op het Markland College leren leerlingen op het technasium aan de hand van onderzoeken en ontwerpen (O&O). Ze gaan aan de slag met een opdracht van een echte opdrachtgever. Leerling Tessa: “Ik vind het zo leuk dat je bij O&O heel dynamisch kan zijn in je ideeën en je eigen creativiteit daarin vrij kan laten.”

Praktijkvoorbeelden vanuit het leerlab

Deelnemende scholen

CSG Groene Hart – Rijnwoude

Hazerswoude
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t | havo
354 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Driestar College

Lekkerkerk
vmbo-(g)t | havo | vwo | pro
3004 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Jan Tinbergencollege

Roosendaal
vmbo-(g)t | havo | vwo
1535 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Kaj Munk College

Hoofddorp
vmbo-(g)t | havo | vwo
1872 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Markland College

Oudenbosch
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t | havo | gymnasium | atheneum
1300 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

MY college

Spijkenisse
vmbo-b | vmbo-k
350 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Vragen over het leerlab?

Mail dan naar info@schoolinfo.nl.