Person@lize

Versnellingsvraag

Wat is er nodig op het gebied van professionalisering (bij- en nascholing personeel) in het kader van gepersonaliseerd Leren?

Deelvragen

  1. Welke vaardigheden zijn noodzakelijk voor onderwijspersoneel om gepersonaliseerd onderwijs in de praktijk te kunnen brengen?
  2. Hoe bereiken we die vaardigheden?

Verwachte praktijkvoorbeelden

  • Hoe zet je vanuit verschillende besturen een netwerk voor gepersonaliseerd leren op? Wat zijn daarbij do’s en don’ts?
  • Er wordt een minimum vereist niveau vastgesteld van docentvaardigheden om gepersonaliseerd leren te kunnen aanbieden. Deze vaardigheden betreffen: ict-vaardigheden, vaardigheden om te differentieren, coachingsvaardigheden, onderzoeksvaardigheden naar de eigen lespraktijk en monitoringsvaardigheden m.b.t. de voortgang van leerlingen.
  • Voor de verschillende vaardigheden wordt bij docenten een 0-meting gedaan.
  • Voor de vaardigheden wordt onderzocht welke middelen en het meest geschikt zijn om docenten te trainen
  • Docenten starten met het training van de verschillende vaardigheden die hen onderdeel zijn van professionaliseren richting gepersonaliseerd leren.

Praktijkvoorbeelden vanuit het leerlab

Deelnemende scholen

Caland Lyceum

Amsterdam
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-t | vmbo-(g)t | havo | gymnasium | atheneum
1800 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

IVKO – Leren van Kunst

Amsterdam
vmbo-t | havo
474 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Metis Montessori Lyceum

Amsterdam
vmbo-t | havo | gymnasium | atheneum
857 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Montessori College Oost

Amsterdam
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
950 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Montessori Lyceum Amsterdam

Amsterdam
vmbo-t | havo | gymnasium | atheneum
1907 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

OSG Echnaton – Helen Parkhurst

Almere
vmbo-(g)t | havo | gymnasium | atheneum
1770 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Lieke Meijer, liekemeijer@schoolinfo.nl