Professionalisering met docenten

Versnellingsvraag

Hoe zijn docenten in een toekomstbestendige organisatie bezig met hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van het onderwijs?

Verwachte praktijkvoorbeelden

  • Docenten en leerlingen hebben eigenaarschap over hun eigen leerproces. Zij hebben handvatten en tools om het eigenaarschap inzichtelijk te maken en te blijven ontwikkelen.
  • Professionalisering is on top of mind bij docenten. Bijvoorbeeld door trainingen worden valkuilen en talenten inzichtelijk, kunnen docenten elkaar aanvullen en staan zij open voor elkaar en voor groei en verandering.
  • Docenten hebben zich ontwikkeld tot toekomstbestendige professionals. Zij hebben een open blik voor de veranderende omgeving en sluiten hun lessen aan op de leefwereld van leerlingen. Daarbij hebben zij aandacht voor de 21ste-eeuwse vaardigheden. Om dit te bereiken is onderzoek gedaan, hebben docenten samen plannen gemaakt, hebben zij geëxperimenteerd en zijn zij erop gericht het goede te behouden en het oude te verliezen.
  • Er is kennis en ervaring opgedaan over de professionele vaardigheden van een docententeam om een ontwikkeling in gang te zetten en houden. Hiertoe is kennis over veranderkunde en persoonlijk leiderschap opgedaan en gedeeld.
  • Er is een platform waarmee scholen aan kennisdeling en –uitwisseling doen.

Praktijkvoorbeelden vanuit het leerlab

Deelnemende scholen

Agnieten College

Zwartsluis
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-t | vmbo-(g)t | havo | vwo
700 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Antoon Schellenscollege

Eindhoven
185 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

CT Stork College

Hengelo
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-t
350 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Wolfert Lyceum

Bergschenhoek
havo | gymnasium | atheneum | Iwoo
780 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Lieke Meijer, liekemeijer@schoolinfo.nl