Schoolorganisatie

Versnellingsvraag

Hoe kan de schoolorganisatie worden aangepast zodat gepersonaliseerd leren mogelijk is?

Verwachte praktijkvoorbeelden

  • en beschrijving van do’s en don’ts bij roostervrij leren.
  • Een eisenlijst plaats- en tijdsonafhankelijk leren.
  • Een beschrijving rol en taken van een coach.
  • Weergeven van ervaringen van een bezoek aan Finse scholen die met gepersonaliseerd leren werken op het gebied van: roostering, learning analytics, plaats- en tijdonafhankelijk leren, HRM-beleid en voortgangstoetsing en examinering.
  • Een formulering van must have’s en wanna have’s voor een roosterprogramma.
  • Een stappenplan/procesbeschrijving voor de invoering van keuzelessen.

Praktijkvoorbeelden vanuit het leerlab

Deelnemende scholen

Bonnefanten College

Maastricht
havo | vwo
1065 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Christelijk Lyceum Veenendaal

vmbo-(g)t | havo | vwo
2019 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Dr. Nassau College

Norg
vmbo-(g)t | havo | vwo
229 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Guido de Brès

Amersfoort
havo | vwo
556 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

OSG Piter Jelles – De Dyk

Leeuwarden
vmbo-(g)t
569 leerlingen

Praktijkvoorbeelden

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Joris Jeurlink, jorisjeurlink@schoolinfo.nl