Leerlaboverstijgende bijeenkomst

Presentaties

Creëer een schoolcultuur van vertrouwen
Valentina Devid, docent levensbeschouwelijke vorming en geschiedenis en teamleider bij het Christelijk Lyceum.
Presentatie

Zet een volgende stap richting gepersonaliseerd digitaal leren
Mijke Lambooij, projectmanager, coach en docent biologie bij CVO ’t Gooi.
Presentatie

Leerdoeldenken: maak leerlingen bewust van wat ze op welk niveau  gaan leren
Door Hendrianne Wilkens, directeur CLU-Leermiddelen Adviescentrum.
Presentatie

Analyseer de mogelijkheden van formatief evalueren op jouw school
Door Hamid Ait Oumghar, teamleider vwo bij Augustinianum.
Presentatie

Sparren over jouw verandercasus
Door Suzanne Lustenhouwer en Jennifer de Laet, docenten, leerlabtrekkers serie 1 en ze hebben deelgenomen aan het Veranderkrachttraject van Leerling 2020.
Presentatie

Communiceren in verandering
Door Remco Koffijberg, onderwijskundige en communicatietrainer.
Bijlage

Hoe neem ik mijn MT mee? In gesprek met schoolleiders
Door Aart van der Woude, afdelingsleider RSG N.O.-Veluwe, Gemke Schrakamp, regisseur onderwijsontwikkeling Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht, Hans Baan, ledenadviseur Stap 2 en directeur Metzo College en Jonah Opsteen, VO-raad.
Presentatie