Leerlabs


Wat is een leerlab?

Leerling 2020 werkt met leerlabs. Een leerlab bestaat uit een groep docenten van gemiddeld zes scholen (een tot twee afgevaardigden per school), die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een leerlab is dat de docenten het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren en verder uitrollen in de school. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot differentiëren in de klas. De opgedane ervaringen op de scholen delen docenten weer binnen het leerlab. Ook kunnen scholen binnen het leerlab samen producten of materialen ontwikkelen. Deze ervaringen, producten en materialen worden met de sector gedeeld. 

De leerlabs van serie 1 liepen tot en met eind 2017. Van elk leerlab is een portret gemaakt en verzameld in dit boekje

Deelnemende scholen

De eerste tien leerlabs zijn in maart 2015 van start gegaan en ronden eind 2017 af. In april en september 2016 zijn de laatste twee series van twaalf leerlabs gestart. Deze lopen door tot respectievelijk juli en december 2018.
 
Bekijk alle leerlabs en thema's

Ondersteuning

Elk leerlab wordt ondersteund door het team van Leerling 2020 dat het proces begeleidt, maar ook door een externe coach, Kennisnet en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Per leerlab wordt gekeken welke expertise nodig is om de scholen verder te helpen.

Innovatiewerkgroepen

Los van de bestaande leerlabs zijn er een aantal vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren die we verder uit willen werken in de zogenaamde innovatiewerkgroepen. In januari 2018 zijn we van start gegaan met vier groepen rondom de thema's roostering, persoonlijke leerplannen, feedback geven en projectonderwijs en het curriculum. De werkgroepen worden voor de zomer afgerond.