Leerlabs 2015 – 2018


Wat is een leerlab?

Van 2015 - 2018 heeft Leerling 2020 gewerkt met leerlabs. Een leerlab bestond uit een groep docenten van gemiddeld zes scholen (een tot twee afgevaardigden per school), die gezamenlijk aan de slag zijn gegaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een leerlab was dat de docenten het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hadden, ook daadwerkelijk in de praktijk gingen realiseren en verder uitrollen in de school. Dit kon variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot differentiëren in de klas. De opgedane ervaringen op de scholen deelden docenten weer binnen het leerlab. Ook konden scholen binnen het leerlab samen producten of materialen ontwikkelen. Deze ervaringen, producten en materialen werden met de sector gedeeld op deze website en tijdens werkconferenties en docentencongressen.

De eerste serie leerlabs liepen van maart 2015 tot en met eind 2017. Van elk leerlab is een portret gemaakt en verzameld in dit boekje.

De tweede serie leerlabs liepen van april 2016 tot en met juli 2018. De derde serie leerlabs liepen van september 2016 tot en met december 2018. Van een aantal van deze leerlabs is een portret gemaakt en verzameld in dit magazine.

Innovatiewerkgroepen

Los van de leerlabs hebben we een aantal vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren uitgewerkt in zogenaamde innovatiewerkgroepen. In januari 2018 zijn we van start gegaan met vier groepen rondom de thema's roostering, persoonlijke leerplannen, feedback geven en projectonderwijs en het curriculum. De werkgroepen werden voor de zomer afgerond. In september 2018 zijn nog eens twee groepen van start gegaan rondom de thema's projectonderwijs en praktijkgericht leren.