Kan je de leerling eigenaar maken door coaching?

Het Heliomare College zit midden in het proces van het veranderen van de rol van de docent richting didactische coach. Voor docenten is het een zoektocht, met een positief resultaat: “Ik merk dat ik nu veel leerlinggerichter ben en veel meer een coachende rol heb dan als leerkracht je les afnemen. Het geeft een andere dimensie aan je vak.” Docenten ervaren meer betrokkenheid; het lesgeven is persoonlijker en meer toegesneden op de leerling. De afspraken die naar aanleiding van een coachingsgesprek worden gemaakt en de leerdoelen per leerlingen worden nu zorgvuldiger in kaart gebracht en duidelijk geregistreerd. Docenten kunnen er in de lessen makkelijk naar teruggrijpen. Is het mogelijk om door coaching de leerling meer eigenaar te maken van zijn eigen leerproces? Bekijk het filmpje hieronder om inzicht te krijgen in de ervaringen van docenten van het Heliomare College. Lees hier verder over de keuzes die ook de andere scholen uit dit leerlab hebben gemaakt in het kader van didactisch coachen, welke programma’s en trainingen ze inzetten en welke tips de docenten meegeven. 

, , ,

Comments are closed.