Leerlingen aan het woord in leerlab

De leerlabscholen uit het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces hebben leerlingen van hun school na laten denken over  de vraag  ‘Hoe kunnen leerlingen aan het stuur worden gezet van hun eigen leerproces?’ Leerlingen bezochten hiervoor andere scholen uit het leerlab. Dit leidde tot diverse tips en adviezen. Op elke school interviewden de bezoekende leerlingen de docenten en leerlingen, en kregen ze een rondleiding. De leerlingen maakten hier twee filmpjes over: een over het eigenaarschap in de eigen school en een over het eigenaarschap van de school die werd bezocht. Tijdens een afsluitende bijeenkomst op 31 mei werden al deze filmpjes bekeken, en presenteerden de leerlingen hun tips en adviezen voor het versterken van het eigenaarschap van leerlingen over hun eigen leerproces. Enkele tips en adviezen die de leerlingen hebben benoemd:

  • Een aantal leerlingen werd geïnspireerd door de eigen onderneming die leerlingen van het TAlentencollege Noord hebben opgezet. Aan de eigen school hebben ze gevraagd of zij in de vrije ruimte met een groepje een eigen onderneming kunnen opzetten. ‘We weten nog niet welk bedrijf we willen opzetten, maar we willen er al wel dit jaar mee gaan beginnen.’
  • Leerlingen willen toetsen zelf kunnen inplannen.
  • Een van de leerlingen had een idee uitgewerkt waarbij een dagdeel op school door de leerlingen zelf ingevuld kan worden. ‘We leren op school heel goed plannen, dus ik denk dat ik dit heel goed kan en anders is er hulp voor.’

Naast de adviezen die de leerlingen gaven, kregen de leerlingen ook feedback van de leerlabtrekkers. Zo gaf een van hen aan dat leerlingen nog meer betrokken kunnen worden bij het leerproces door hen te laten deelnemen aan overgangsgesprekken. De tips en adviezen van de leerlingen worden nog verder op de scholen besproken, en meegenomen in de beantwoording van de Leerlabvraag.

Hoe hebben de leerlingen het aangepakt?

Per school ging een groepje van 4 tot 7 leerlingen op bezoek bij een andere school. Voorafgaand aan het bezoek maakten de leerlingen een woordweb rondom het woord ‘Eigenaarschap’ en dachten ze na over onderwerpen waarover ze wilden letten tijdens het bezoek. Dit waren onder andere: rooster, gebouw, omgang tussen leerlingen en docenten, vakken, vrije keuze ruimte, rol mentor, huiswerk, samenwerking, open werkplekken en feedback geven.

, ,

Comments are closed.