Leerlingen ontwerpen eigen studieruimte

Met hulp van leerlingen is de studieruimte op het Driestar College een aantrekkelijke plek voor zelfstandig werken geworden. Belangrijk, want leerlingen brengen er meer uren door dan voorheen.

Inrichting

Afdelingsleider Jaap Boogaard van het Driestar College in Gouda: “Een studieruimte moet aansluiten bij de beleving van leerlingen. Daarom hebben we met een groep van tien havo- en vwo-leerlingen uit klas 3 een workshop gevolgd bij een bureau voor projectinrichting.” Samen hebben we een fictieve reis gemaakt, van het moment van binnenkomen tot het verlaten van de studieruimte. De leerlingen hebben hier de gevoelswaarden ‘veilig en gastvrij’ aan gehangen. Dat zie je terug in het gebruik van geuren, kleuren, vormen en materialen. We hebben bijvoorbeeld geurende planten geplaatst, zoals lavendel.”

Vast rooster

De studieruimte speelt op het Driestar College een grote rol omdat in de onderbouw havo/vwo een vast rooster is ingevoerd. Per week wordt een rooster gemaakt dat zoveel mogelijk in stand blijft. Bij ziekte of afwezigheid van een leraar ontstaan geen tussenuren, maar meldt de klas zich in de studieruimte. Hier kunnen de leerlingen, onder begeleiding van een onderwijsassistent, aan de slag met een gereedstaande (digitale) opdracht voor het vak dat uitvalt of met hun huiswerk. De onderwijsassistenten zetten materiaal uit StudioVO en VO-content klaar in de elektronische leeromgeving.

Zelfstandig werken

Leerlingen vinden het nog een grote stap: van leraargestuurd werken in het lokaal naar zelfstandig werken in de studieruimte. “Maar het draagt bij aan hun bewustzijn dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun leerproces”, zegt afdelingsleider Jaap. “Ook krijgen ze een beter beeld van hun sterke en zwakke punten.” Bovendien worden ze niet in het diepe gegooid: de onderwijsassistenten hebben een overzicht van wat er voor de verschillende vakken op welk moment in het jaar wordt behandeld, zodat zij leerlingen kunnen begeleiden.

Voortgang bijhouden

Een bijkomend voordeel is dat in de elektronische leeromgeving het voortgangsproces makkelijk kan worden bijgehouden, zegt Jaap. “Zowel de onderwijsassistent als de mentor of leraar kan een leerling feedback geven zonder huiswerkschriften te hoeven innemen of schriftelijke toetsen af te nemen.” Leerlingen reflecteren ook op zichzelf, in een digitaal portfolio in Moodle. Tijdens mentor- en oudergesprekken wordt dit portfolio gebruikt om leerlingen te coachen in de ontwikkeling van studievaardigheden. Dit portfolio gaat gedurende de hele schoolloopbaan op het Driestar College met de leerling mee.

Reacties van leraren en leerlingen

Arina Boele, docent geschiedenis, is blij met de studieruimte, die in het dagelijks spraakgebruik bekend staat als het OLC (open leercentrum). “Mijn les valt nooit uit, want als ik er niet ben, gaat mijn vak in het OLC-uur gewoon verder. Leerlingen kunnen hier zelfstandig of gezamenlijk aan een opdracht voor mijn vak werken.” Dat werkt goed, bevestigen leerlingen Koen en Renske. “Het is fijn om in het OLC samen met je klasgenoten aan opdrachten te werken”, vindt Koen. Ook Renske is enthousiast: “In het OLC kan ik mijn huiswerk maken, het is er lekker rustig.”

Bekijk de reacties van leerlingen Koen en Renske:

 

Meer lezen

Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

Fotobijschrift: Leerlingen op het Driestar College in hun eigen ontworpen studieruimte.

 

, , , ,

Comments are closed.