Les 3: Focus op heldere doelen

De ‘why’ is voor iedereen duidelijk, maar welke doelen zijn daar aangekoppeld? Wat moet je doen om de verandering vorm te gaan geven? De doelen zouden voort moeten vloeien uit de visie van de school. De doelen kunnen praktisch van aard zijn, maar kunnen ook met gevoel te maken hebben. Beschrijf bij een doel het waarneembaar gedrag, dit maakt het concreter. En, houdt het simpel:

  • Gebruik de meest eenvoudige strategieën om de doelen te bereiken.
  • Complexe doelen moeten worden opgebroken in behapbare stukken.
  • Beschrijf binnen welke tijd het doel behaald moet worden.
  • Bepaal evaluatie momenten.
  • Stel het doel bij na de evaluatie.

Deze veranderles komt van het College Vos.