Werkvorm gearrangeerd lesmateriaal evalueren

Op De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) gebruiken inmiddels alle docenten digitaal lesmateriaal dat ze veelal zelf hebben samengesteld. Om de kwaliteit van het gearrangeerde lesmateriaal hoog te houden heeft docent Suzanne Lustenhouwer een werkvorm ontwikkeld om elkaars materiaal te evalueren.

Opzet evaluatie lesmateriaal

De werkvorm heeft als doel de eisen voor gearrangeerd digitaal lesmateriaal vast te stellen en het gemaakte lesmateriaal te toetsen aan de hand van criteria. De opzet ziet er als volgt uit:

  1. Met je sectie of het gehele docententeam ga je bespreken aan welke eisen het lesmateriaal moet voldoen. De uitkomsten hiervan kan je gemakkelijk verzamelen via Answergarden.
  2. Na een gezamenlijk gesprek hierover leg je de criteria naast de speerpunten van de school. Dit om te zorgen dat het lesmateriaal aansluit bij de visie en behoeftes van de school. Een voorbeeld: op DENISE hebben alle leerlingen een taalachterstand. Daarom is het belangrijk dat het lesmateriaal voor gebruik op deze school toegankelijk en niet te talig is.
  3. Vervolgens gaan alle docenten aan de slag met het evalueren van het gearrangeerde lesmateriaal op basis van de vastgestelde criteria. Bekijk een voorbeeld van een evaluatie van DENISE.
  4. Je sluit de werkvorm af met een bespreking van de nieuwe inzichten en je maakt afspraken over hoe het lesmateriaal in de toekomst gemaakt gaat worden.

Bekijk de volledige uitleg van de werkvorm

Bekijk een voorbeeld van een evaluatie

Ruimte geven voor ontwikkeling

Naast het evalueren van lesmateriaal raadt Suzanne aan dat docenten aansluitend tijd krijgen om materiaal te ontwikkelen of te verbeteren. “In onze opzet hadden docenten daarna de hele dag de tijd om lesmateriaal te ontwikkelen met deze principes in het achterhoofd. Dit zorgt ervoor dat het meteen toegepast kan worden en iedereen bewuste keuzes maakt.”

Afstemming

Het evalueren van lesmateriaal biedt ook ruimte om bestaand materiaal meer op elkaar aan te laten sluiten. Suzanne: “Docenten hebben ook tijd met mij aangevraagd om alle losse lessen die eerder zijn gegeven en op verschillende plekken te vinden zijn in één iTunes U cursus te arrangeren.”

Vervolg geven aan evaluatie

Om het lesmateriaal in lijn te brengen met de visie van de school, kun je in een later stadium de criteria en het gebruikte lesmateriaal meenemen in de functioneringsgesprekken. Ook het terug laten komen van geleerde lessen is van meerwaarde. Suzanne: “Wij reflecteren tijdens onze studiedag (zo’n 5x per jaar, red.) op de voorgaande periode, waaronder ook op het arrangeren van lesmateriaal.”

Meer over arrangeren van digitale content

Ben je op zoek naar meer informatie over dit onderwerp?

Alle bovenstaande scholen zijn onderdeel van het leerlab Arrangeren digitale content.

, , ,

Comments are closed.