Masterclass Hoe word je een ‘zeer effectieve school’?

Hoe word je een ‘zeer effectieve school’?

Hoe word je een ‘zeer effectieve school’? Dat was de centrale vraag tijdens de masterclass van dr. Jay Marino op het VO-congres op 31 maart jl. Dat de vraag velen in het onderwijs bezighoudt, blijkt wel uit de enorme belangstelling voor de twee masterclasses. Via deze link kun je een samenvatting terugkijken.

Continue verbetering

Daarvoor ben je bij Jay Marino aan het juiste adres. Marino is een internationale autoriteit op het gebied van kwaliteitsmanagement, opbrengstgericht werken en onderwijsverbetering. Ooit begon hij zijn carrière in het onderwijs als leerkracht, maar tegenwoordig werkt hij als superintendent van een scholendistrict waarin 3.600 leerlingen vallen (in Dunlap Community, Illinois). De titel van de masterclass – ‘Getting results through best practices. Driving continuous improvement throughout the organization’ – klinkt veelbelovend. “Er is altijd ruimte voor verbetering”, zegt Marino. “We zijn nooit helemaal tevreden.” Tevredenheid is ook niet wat Jay Marino bij de deelnemers hoopt te bereiken. Integendeel! “Ik hoop dat jullie je aan het eind van de dag een beetje ongemakkelijk voelen. Dat is immers nodig om verandering te bewerkstelligen.”

Negen essentiële elementen

Het doel van die verandering is een ‘highly effective school’ te worden. Marino onderscheidt negen essentiële elementen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het onderwijs. Hij bespreekt ze een voor een en neemt je mee van het strategische niveau naar het individuele leerlingenniveau, van management en communicatie naar onderwijsmethodes en de meting van resultaten, van de ontwikkeling van leraren naar die van het kind en van de interne leeromgeving naar de relaties met de buitenwereld. Daarbij legt hij voortdurend de koppeling met relevant wetenschappelijk onderzoek. Telkens weet hij die ook naar de praktijk te vertalen, waarbij hij deelnemers verscheidene handvatten biedt die ze direct op school kunnen gebruiken.

Focus op het kind

Opvallend is Marino’s focus op de leerling. “Dat vind ik mooi: dat Marino het kind centraal stelt”, zegt een deelnemer. “Niet het systeem, niet de leerkracht, maar de uiteindelijke focus is volledig op het kind gericht.” Belangrijk volgens Jay Marino is in ieder geval dat leerkrachten eerst hun eigen projectie of oordeel over het kind loslaten (‘Ach, dat is er een van de familie Jansen.’). In een ‘zeer effectieve school’ is er veel vertrouwen in leerlingen. Docenten vertrouwen erop dat leerlingen kunnen leren. Leerlingen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Ze stellen hun eigen doelen vast, zijn de gespreksleiders tijdens hun eigen ‘tienminutengesprekken’ en staan zelfs voor de klas. Ook zelfevaluatiedossiers, waarin leerlingen hun eigen resultaten bijhouden, passen hierbij.

Meer informatie

Jay Marino’s werk is te raadplegen via het internet. Op www.jaymarino.me vind je veel informatie, waaronder ook de hand-out van de masterclass.

Thema: Ervaringen
Tags:

Comments are closed.