Meer GRIP op ict-vaardigheden van leerlingen en leraren

Om ict-ambities waar te kunnen maken, hebben leerlingen en leraren de juiste ict-vaardigheden nodig. Het Over Betuwe College Bemmel bedacht een praktische aanpak, getiteld GRIP.

Ict-ambities

OBC Bemmel heeft zijn ict-ambities samengevat in het woord GRIP. Door het werken met een laptop in vwo 4, 5 en 6 raken de leerlingen meer Gemotiveerd, worden ze beter in Reflecteren, communiceren ze Interactiever (denk aan sociale media) en is er meer ruimte voor Persoonlijk leren (met diagnostische toetsen wordt beter aangesloten bij de behoeften van iedere leerling). Ze krijgen dus meer GRIP op hun leren. “Met zo’n woord roep je in één keer een beeld op van de gewenste houding en vaardigheden”, zegt Ronald Zwartkruis, een van de ict-kartrekkers op OBC Bemmel.

Introductie en workshopdag

Onderdeel van GRIP is een uitgebreide kennismaking met ict-vaardigheden. Vooralsnog begint dit in de vierde klas, als vwo-leerlingen met laptops gaan werken. Tijdens de introductie van het schooljaar werken ze een hele dag met Microsoft Office365. Ze richten voor alle vakken hun OneDrive in, zodat ze startklaar zijn. In december volgt een workshopdag waarin leerlingen kennismaken met verschillende ict-vaardigheden: beeldbewerking, websites bouwen, online onderzoeksvaardigheden en werken met Excel.

Interne en externe scholing

Toch vindt ontwikkeling van ict-vaardigheden vooral plaats in de lessen van alledag, onderstreept Ronald. “De afgelopen jaren hebben we lerarem gestimuleerd om aandacht te besteden aan ict-vaardigheden. Intern scholen wij leraren in ict-vaardigheden zoals het werken met OneNote Class Notebook, Magister en smartboards. Collega’s geven ook inspirerende lesvoorbeelden aan elkaar door. Daarnaast kunnen leraren buiten de school hun expertise vergroten en huren we soms externe coaches in.”

Elke week één nieuwe les met ict

Het is logisch dat de ene leraar zich sneller ontwikkelt dan de andere, zegt Ronald. “We proberen mensen aan elkaar te koppelen, het liefst binnen de vakgroep. Langzaamaan, les voor les, wennen mensen dan aan het werken met een laptop. Ons doel voor dit schooljaar is dat leraren elke week minimaal één nieuwe les geven met behulp van ict.”

Handig voor de toekomst

Leerlingen merken het verschil. “Bij geschiedenis hebben we een online onderzoeksopdracht gedaan over het Wilhelmus en bij Engels werken we alleen maar op de laptop”, zegt Lucas, die in de vijfde klas zit. “Bij economie, maatschappijwetenschappen en management & organisatie werken we met Excel”, somt hij op. Een whizzkid wil hij zichzelf niet noemen, maar Lucas vindt ict-vaardigheden wel handig voor de toekomst. Aandacht voor ict in de les vindt hij dan ook prima.

Wat vinden leerlingen?

“We vragen leerlingen naar hun ideeën en wensen, zodat we kunnen aanbieden wat zij nodig vinden”, zegt Ronald. “Je merkt dat leerlingen het werken aan ict-vaardigheden heel gewoon vinden. Zij verwachten niet anders dan dat hun leraren ict gebruiken, al willen ze ook boeken blijven gebruiken.” Leerlingen hebben feilloos in de gaten wanneer inzet van ict zinvol is, vult docent Marieke van den Heuvel aan. “Zij zien dat ict handig is om op je eigen niveau en tempo te werken. Maar laat je een hele klas achter de laptop hetzelfde filmpje bekijken, dan vinden ze dat onzin.”

Digitaal portfolio

Marieke geeft Duits aan de bovenbouw havo/vwo en was vanaf dag één betrokken bij GRIP. Zij laat leerlingen bijvoorbeeld opdrachten maken in een digitaal portfolio. Ze krijgen mediaplatformen en websites met artikelen en filmpjes aangeboden, maken daar vragen bij en houden een logboekje bij. “Dat vinden ze heel leuk.” Marieke wil graag meer lesmateriaal ontwikkelen, maar trapt niet in de valkuil dat ze alles zelf wil doen. “Dat kost veel tijd. Ik maak dikwijls gebruik van het Goethe Instituut. Zij bieden themalessen op niveau, waarmee ik mijn lessen verrijk. Die zijn vaak leuker dan de luistertoetsen van de methode.”

Zelf lessen ontwerpen

Uitgevers blijven achter met digitalisering van hun methodes, vindt Ronald. Wil je méér dan een lesboek achter glas, dan is er nog steeds niet veel aanbod, al verschilt het per vak. “Je moet dus zelf lessen ontwerpen. Alle vakgroepen zijn daarmee bezig. Dat doen ze in de normale voorbereidingsuren, want alleen in het eerste jaar van GRIP was hiervoor ontwikkeltijd beschikbaar. Samen met de drie collega’s met wie ik GRIP coördineer, begeleid ik de vakgroepen hierbij. We organiseren bijvoorbeeld inspiratie(mid)dagen voor personeel en leerlingen.”

Tips

Ronald hoopt dat GRIP de komende jaren vruchten afwerpt in de school. “We zijn gestart in de vwo-bovenbouw, maar willen dit uiteindelijk schoolbreed invoeren.” Voor scholen met vergelijkbare ict-ambities heeft OBC Bemmel de volgende tips:
• Laat de directie ict-ontwikkeling belangrijk maken door te investeren in materiaal en mensen (cursussen en ontwikkeltijd).
• Reserveer tijd waarin teamleden samen aan de slag kunnen gaan.
• Zet in op een speerpunt en volg de ontwikkeling hiervan stap voor stap. Verander niet te veel in korte tijd.
• Haal expertise de school in als je die zelf niet bezit.

Wil je weten welke vragen en antwoorden er leven over ict-vaardigheden bij andere leraren? Ga naar Edualdo.nl.

Meer lezen

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

 

, ,

Comments are closed.