Meer keuzevrijheid door slimme roostertoepassing

Het Christelijk College Groevenbeek biedt drie vakken gelijktijdig aan in een blok van drie uur. Leerlingen bepalen in dit blok zelf waar zij aan werken. Docent Ilse van der Schatte Olivier: “Ik leer nu meer samen met de leerlingen in plaats van dat ik zeg wat ze moeten doen”. Bekijk de video.

Wat is er anders?

Tijdens het blok van drie uur krijgen leerlingen de ruimte om hun tijd naar eigen behoefte te verdelen over de drie vakken wiskunde, biologie en scheikunde. Er zijn 15 docenten bij betrokken. Wat betekent deze verandering voor docenten? Docent Ilse: “Ik moet me anders voorbereiden, bijvoorbeeld twee hoofdstukken naast elkaar zetten, vakoverstijgende projecten maken met collega’s en op een andere manier lessen indelen. Ik heb me hierop voorbereid door kennis van Leerling 2020 tot mij te nemen en een cursus didactisch coachen te volgen”.

Logistieke inrichting en draagvlak

De logistieke inrichting blijkt de grootste uitdaging te zijn. Daarnaast probeert de school de verandering breder gedragen te krijgen. De resultaten van de leerlingen vielen eerst tegen, maar zijn nu beter. Docenten merken dat ze sommige leerlingen die minder goed zijn in regie nemen, meer moeten sturen.

Leerlingen een stuk zelfstandiger

Docenten merken dat de leerlingen veel meer gemotiveerd zijn. Ze begrijpen beter waarom ze iets moeten doen. Dit wordt ook opgemerkt door docenten buiten de pilot. Schoolleider Frans: “Collega’s die met deze leerlingen werken, zien bij grote projecten dat deze leerlingen een stuk zelfstandiger zijn dan in voorgaande jaren”. Docent Matthijs vindt het prettig dat hij de tijd heeft om het met collega’s en andere scholen over de ontwikkelingen te hebben. “Ik zou nog veel meer op andere scholen willen kijken”.

Hoe kijkt de school nu tegen gepersonaliseerd leren aan?

Docent Matthijs: “Gepersonaliseerd leren heeft de toekomst, omdat je dan pas echt eruit haalt wat er in zit. Als je een leerling kan uitdagen, stimuleren en motiveren om eigen keuzes te maken, dan denk ik dat de leerling zelf veel verder komt in wat hij leert en eerder doorkrijgt welke kant hij op wil.”

Bekijk ook dit praktijkvoorbeeld van het Groevenbeek over gemotiveerde leerlingen.

Wil je weten welke vragen en antwoorden er leven over Roostering bij andere docenten? Ga naar Edualdo.nl.

Het Groevenbeek neemt deel aan het leerlab Inrichten individuele leerroutes.

, ,

Comments are closed.