Meet je coachingsvaardigheden

Wil je een beeld krijgen van je coachingsvaardigheden? Gebruik dan de evaluatiewijzer didactisch coachen. Het instrument is geschikt voor zelfreflectie en voor peer-feedback tussen docenten en is ontwikkeld in het leerlab Docent als didactische coach. De evaluatiewijzer bestaat uit twee onderdelen: de Startset en de Verdieping.

Eerste meting

De Startset is een rubric waarin vanuit elk hoofditem de belangrijkste indicatoren zijn opgenomen. De Startset zet je in bij een eerste meting of als je begint met coachen. Om voldoende houvast te bieden is de Startset een volledig ingevulde rubric met vier niveaus. Bij herhaald gebruik van de rubric is de Startset ook geschikt om de ontwikkeling van de coachingsvaardigheden van de docent in beeld te brengen.

Streefdoelen

In de Verdieping zijn de indicatoren per hoofditem uitgeschreven. Een docent kan er zo voor kiezen om slechts één of twee hoofditems te (laten) meten. In de Verdieping is geen gebruik gemaakt van volledig ingevulde rubrics. Slechts de streefdoelen zijn uitgeschreven (op niveau). Bij vaardigheden die als expert- of ontwikkelpunt worden gewaardeerd dien je zelf de toelichting/argumentatie in te vullen.

In de les

Deze evaluatiewijzer is als feedbackinstrument ontwikkeld voor het didactisch coachen in de les. De indeling van de evaluatiewijzer bestaat uit:

  1. Feed up
  2. Feedback
  3. Feed forward

Evaluatiewijzer didactisch coachen

 

Reflectie

Feed up omvat het stellen van leerdoelen met de leerling. Bij Feedback wordt naar de resultaten gekeken en vindt reflectie plaats. Bij Feed forward wordt gekeken naar wat nog gedaan moet worden om de leerdoelen te bereiken en hoe de leerling dat het beste kan aanpakken. In de evaluatiewijzer wordt gesproken over ‘de leerling’. In de praktijk kan dit ook een (kleine) groep leerlingen zijn.

Contact en contract

Dit onderdeel in de evaluatiewijzer beschrijft met name de pedagogische kant van het coachen. In Contact en Contract worden de competenties in kaart gebracht die nodig zijn om een werkelijk open (socratisch) gesprek met de leerling te voeren, waarin de leerling zichzelf durft te zijn en zich kwetsbaar op durft te stellen. Dit vraagt om voorbeeldgedrag van een docent door bewust goed contact met de leerling te maken en de leerling een gevoel van eigenwaarde te geven. In de les vraagt dit ook om een veilig leerklimaat.

Score

Als een indicator als ontwikkelpunt wordt gescoord ligt de regie op dat punt te veel bij de docent. Er is sprake van een score ‘expert’ wanneer de leerling de regie over het eigen leerproces op doeltreffende wijze in eigen handen neemt.

Bronnen

Dijkstra, P. (2015). Effectiever leren met leerstrategieën, Boom test uitgevers, Amsterdam.

Hattie, J. e.a. (2007). The Power of Feedback, Review of Educational Research, March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81–112.

Voerman, L. e.a. (2016). Didactisch coachen, de Weijer Design, Baarn.

 

 

, , ,

Reacties1

  1. Peter te Riele januari 14, 2018 at 12:07 pm #

    Mooie heldere uiteenzetting waar ik me erg in kan vinden. Volgens mij kun je hier al met jonge kinderen mee aan de slag en loopt dat door tot studenten of volwassen cursisten.