Met de hele school aan de slag met plaats- en tijdonafhankelijk leren

Voor leerlingen die tegelijk topsporter zijn is het belangrijk om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen leren, omdat zij door hun vele trainingsuren, trainingskampen en wedstrijden in het buitenland niet altijd in de les aanwezig kunnen zijn. Maar hoe richt je dit op een goede manier in, zodat het behapbaar blijft voor docenten en leerlingen kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen, waar en wanneer dan ook?

In 2016 zijn twee groepen Topsport Talentscholen, scholen waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs, gestart in leerlabs. De ene groep dacht in het leerlab LOOT-Digitale content na over leermateriaal dat gebruikt kan worden voor deze leerlingen en hoe dit, in bijvoorbeeld een elektronische leeromgeving, kan worden aangeboden. De andere groep is in het leerlab LOOT-Veranderende rol van docent en leerling aan de slag gegaan met de rol die leerlingen en docent innemen bij plaats- en tijdonafhankelijk leren.

Voor de scholen was deelname aan het leerlab een kans om niet alleen voor topsportleerlingen het onderwijs te personaliseren, maar om te kijken naar het onderwijsconcept voor de hele school. Want niet alleen topsportleerlingen hebben baat bij gepersonaliseerd leren.

Om de stap te kunnen maken naar gepersonaliseerd leren kwamen de scholen in het leerlab erachter dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan op schoolniveau. Niet alle scholen hebben namelijk dezelfde ambitie. En wat versta je eigenlijk onder gepersonaliseerd leren? Het leerlab ontwikkelde daarom een infographic die gebruikt kan worden om het gesprek aan te gaan binnen de school over waar je nu staat en welke richting je als school op wilt. Daarnaast geeft de infographic zicht op welke vaardigheden en welke (digitale) middelen nodig zijn voor zowel de docent als de leerling.

Quote invoegen (bijvoorbeeld van Cors of Mijke) over hoe ze de infographic hebben gebruikt. Klik hier voor de infographic.

De scholen waren ook op zoek naar een instrument om de vaardigheden van de leerling, docent en coach die nodig zijn voor plaats- en tijdonafhankelijk leren te monitoren én naar handvatten om die vaardigheden te verbeteren. Op basis van bestaande lijsten van vaardigheden voor topsporters en bestaande rubrics ontwikkelde het leerlab daarom gezamenlijk rubrics die gebruikt kunnen worden om te kijken welke vaardigheden een leerling, docent of coach nu heeft en welke vaardigheden hij/zij zou willen verbeteren.

Quote invoegen (bijvoorbeeld van Ruud of Niels) over hoe de rubrics kunnen worden ingezet. Bijv.: leerlingvaardighedenrubric inzetten voor coachgesprekken, docent en coach rubrics inzetten in de beoordelingscyclus of in ontwikkelingsgesprekken met docenten. Klik hier voor meer informatie over de rubrics.

Tenslotte merkte het leerlab dat er behoefte was aan handvatten om een coachgesprek te voeren met leerlingen, al dan niet aan de hand van de rubrics. Daarvoor werd een placemat gemaakt met een gesprekscyclus die je kunt gebruiken om samen met de leerling te kijken welke vaardigheden op dit moment aanwezig zijn, welke vaardigheden de leerling zou willen verbeteren en wat daarvoor nodig is. Quote invoegen (bijvoorbeeld van Mijke of Hélène) over waar ze de placemat voor willen gebruiken. Meer informatie over de placemat vind je hier.

Informatie invoegen over hoe de scholen in de toekomst hun onderwijs willen aanpassen met behulp van deze instrumenten.