Met het leerlab on tour

Het leerlab Arrangeren digitale content wilde inspiratie opdoen bij andere scholen en letterlijk een kijkje in de keuken nemen. Het leerlab on tour was geboren. In maart gingen 12 docenten in een oude Amerikaanse schoolbus langs vier scholen in Overijssel. Wat hebben ze opgestoken?

Trotse voorbeelden

De tweedaagse tour langs vier scholen had als doel om samen inspiratie op te doen in een ongedwongen setting en toonde aan dat je voor mooie voorbeelden van onderwijs niet de grens over hoeft. Met de tour gingen 12 docenten van 6 scholen mee. De eerste stop was het Greijdanus College. Hier gaf docent Harold Prins een presentatie over de zelf ontworpen arrangeertool die zij gebruiken op school. Ze hebben een sjabloon ontwikkeld waarmee docenten in de school laagdrempelig en op een standaardwijze lesmateriaal kunnen maken.

Effectief

Al die lessen zijn samengebracht in een databank waar alle docenten input uit kunnen halen. Hierdoor zijn docenten zo min mogelijk tijd kwijt aan het maken van lesmateriaal. “Ict moet je alleen gebruiken als het effectief is, dus als de leeropbrengst minimaal gelijk is aan papier”, aldus Harold. Door de vormgeving niet door docenten zelf te laten doen en opdrachten te automatiseren kunnen ze inmiddels veel sneller gaan dan aan het begin, toen het maken van lesmateriaal nog bijna de helft van de tijd van de betrokken docenten vroeg.

Kunskapsskolan

Vervolgens reisde het gezelschap door naar het Stedelijk Lyceum Innova in Enschede. Hier vertelde Wilma ter Riet over het Zweedse scholensysteem Kunskapsskolan dat zij toepassen in hun school. Leerlingen worden actief gecoacht en bij die gesprekken worden ouders ook betrokken. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen planning en krijgen pas huiswerk als ze achterlopen op de planning. De deelnemers spraken met docenten maar vooral ook met leerlingen over het systeem. Leerlingen kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen een vak op een hoger, of lager, niveau te volgen dan zij formeel volgen.

Dezelfde visie nastreven

De volgende dag, begon met de derde school, het Twents Carmel College in Oldenzaal. Het bijzondere aan deze school is dat zij met zes locaties dezelfde visie nastreven. De professionalisering komt mede op gang door de TCC Academy waar je trainingen kunt volgen. Het uitgangspunt: scholing voor docenten, door docenten. “Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”, aldus adjunct-directeur John van Kempen van het Twents Carmel College.

Inspirerend schoolgebouw

Het laatste schoolbezoek was op het Ichthus College in Kampen. Hier kregen de deelnemers een rondleiding door het inspirerende schoolgebouw dat in 2008 is gebouwd. De school is transparant ingericht, met een docentenkamer zonder ramen en muren als middelpunt. Er wordt waar mogelijk lesgegeven in grote open ruimtes. De school hanteert onder andere een doorlopende leerlijn, een tweejarige brugklas en vmbo-tl-leerlingen kunnen hier vakken op havo-niveau volgen. Tijdens het bezoek vonden er speeddates plaats tussen leerlingen van deze school en de docenten van de tour.

Waarom een bustour?

Wanneer is het handig om met een groep docenten/netwerk/leerlab een bustour te organiseren?

  • Voor de groepsvorming: elkaar beter leren kennen
  • Voor een inhoudelijke verdieping: zien wat er bij scholen buiten je eigen school gebeurt op het gebied van een bepaald onderwerp.
  • Voor mooie voorbeelden van Nederlands onderwijs: laten zien dat je niet de grens over hoeft om inspirerend en innoverend onderwijs tegen te komen
  • Voor het leren in een informele setting: door echt even weg te zijn, kun je meer focussen en dus meer informatie opnemen.

Ben je betrokken bij een leerlab en wil je ook een tour organiseren? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Leerling 2020.

Thema: Tools
Tags: Arrangeren

Comments are closed.