Met i-coaches haal je de deskundigheid in huis

Alleen af en toe een ict-cursus volgen? Of bijgestaan en bijgespijkerd worden door een collega met kennis over ict? Matthijs van Setten, docent en coördinator ICT-rijk onderwijs op het Markland College zweert bij de laatste optie. Hij legt uit hoe de i-coaches werken.

Kun je uitleggen wat een i-coach is?

“i-coaches geven trainingen aan de collega’s over de inzet van ict in de lessen. Ze geven coaching aan individuele docenten, op eigen verzoek of naar aanleiding van de gesprekkencyclus tussen docenten en ze geven soms ook coaching en training aan de secties. Verder adviseren ze de directie over de inzet van ict in het onderwijs.”

Waarom zijn jullie begonnen met i-coaching?

“Coaching en advisering was al gangbaar in onze school. Elke docent kan cursussen coaching volgen en van stagebegeleiders en lc- en ld-docenten wordt verwacht dat ze er bekwaam in zijn. Toen we voor het eerst gingen kijken naar professionalisering rondom het gebruik van ict en differentiëren in de les, hoorden we steeds dezelfde feedback: ‘De trainingen zijn goed, maar de vragen komen pas als de trainer er niet meer is’. We zagen zo in dat er ook binnen de school behoefte was aan deskundigheid.”

Wat hebben jullie daarmee gedaan?

“Toen hebben we een trainingsprogramma opgezet voor i-coaches samen met een externe coach die al langer bij de school betrokken was. Om bij het trainen van de i-coaches niet hetzelfde probleem te krijgen dat we wilden oplossen, is deze trainer dit samen met mij als coördinator van de werkgroep ICT-rijk onderwijs gaan doen. Zo hebben we nu ook een i-coach-trainer in huis.”

Wie kunnen er i-coach worden op school?

“In principe kan iedereen i-coach worden, maar er is niet altijd voldoende formatie beschikbaar om iedereen die coach wil worden hier uren voor te geven. Het streven is een gelijke vertegenwoordiging van i-coaches over de leshuizen en secties. Hierdoor hebben sommige i-coaches zichzelf aangemeld, terwijl anderen gevraagd zijn. We weten dat één coach op de tien docenten of minimaal één coach per sectie de meest ideale situatie is. Docenten moeten om i-coach te zijn, de opleiding ‘Bewust bekwaam coachen’ of een vergelijkbare training hebben gevolgd.”

Hoe is de werkdruk voor i-coaches?

“Het kost veel tijd om de collega’s goed te ondersteunen. Zeker doordat mensen heel bereikbaar zijn, weten collega’s ze goed te vinden. Dit terwijl de i-coaches maar slechts 1 uur de tijd hebben voor hun coaching. Dat is best pittig.”

Zou je het andere scholen toch aanraden?

“Jazeker. Het zelf in huis halen van de expertise zorgt ervoor dat er een veel sterkere doorlopende leerlijn is. Daarnaast werkt het heel goed voor het creëren van draagvlak voor de vernieuwingen.”

En de leerling, wat merkt die ervan?

“De leerlingen merken dat er veranderingen plaatsvinden. Ik hoor van leerlingen dat er bijvoorbeeld apps gebruikt worden in de les waarvan ik weet dat ze kort daarvoor in trainingen voorbij zijn gekomen.”

Dat klinkt als een succes. Wat heb je als school nodig om dit in te richten?

“Je moet als school een duidelijke visie op ict en onderwijs hebben waarbij de ontwikkeling van de docenten een hoofdrol spelen. Er moet formatie- en scholingsbudget zijn voor de coaches. En er moet voldoende draagvlak zijn voor het werk dat zij doen. Draag uit dat je achter de i-coaches staat.”

Het Markland College neemt deel aan het leerlab Klassikale context – midden.

Tags: Coaching, Docent

,

Comments are closed.