Netwerk gepersonaliseerd leren

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan de leerlabs: