Netwerken


Betrokken netwerken

Op deze pagina vind je een overzicht van de netwerken binnen het voortgezet onderwijs die betrokken waren bij het project Leerling 2020. Dit door (gezamenlijke) deelname aan een leerlab of andere activiteiten binnen het project.

Digidac

Digidac bestaat uit 11 scholen uit de regio Zuid-Holland en is opgericht om kennis uit te wisselen over ict in het onderwijs. De scholen in dit netwerk zijn met elkaar de zoektocht naar de didactiek van het digitale leren aangegaan.

Bekijk de betrokken leerlabscholen

DORVO

Het Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs (DORVO) is het verband van 8 reformatorische scholen in Nederland. De samenwerking is ontstaan toen eind jaren negentig de huidige scholengemeenschappen steeds groter werden en er behoefte was om ervaringen te delen. Nu werken ze ook samen op het gebied van het ontwikkelen van lesmethodes en onderwijskundige thema’s.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

iScholengroep

De iScholengroep is een onafhankelijk netwerk van 80 scholen die hun ervaringen delen op het gebied van ict en onderwijs. Tijdens de trainingen en bijeenkomsten wordt expertise gedeeld over uiteenlopende onderwerpen: van concrete lesvoorbeelden tot de nieuwste technologische mogelijkheden op educatief gebied.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

LOOT

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport en is een samenwerkingsverband tussen 30 scholen in het voortgezet onderwijs. Zij bieden geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat hun leerlingen veel sporten en daardoor minder lessen kunnen volgen zoekt LOOT naar innovatieve manieren om plaats- en tijdsonafhankelijk onderwijs aan te bieden.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

Person@lize

Het programma Person@lize is een samenwerking tussen vier schoolbesturen en 18 scholen, zowel voor primair- als voortgezet onderwijs. De scholen hebben zich verenigd om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Het doel is aansluiten op de individuele leerbehoeften, het bereiken van betere leerresultaten en het monitoren van de leerontwikkeling van leerlingen door middel van een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

Pleion

De dertien scholen die zich hebben aangesloten bij het Platform Eigentijds Onderwijs (Pleion) zien leren als iets dat je samendoet. Leerlingen worden aangemoedigd om zelf na te denken over wat ze willen leren en op welke gebieden ze zich verder willen ontwikkelen. De scholen hebben zich verenigd in dit platform om van elkaar te leren door kennis en ervaring te delen.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

Stichting VO-Content

Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de geleidelijke overgang naar leren op maat. Basis hiervoor vormt het open en online leermateriaal de Stercollecties. De scholen die deelnemen aan VO-content investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van de Stercollecties. Stichting VO-content laat deze Stercollecties namens de scholen door uitgevers ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Docenten kunnen dit digitale lesmateriaal naar wens arrangeren en inzetten.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

ZeeBra

ZeeBra is een initiatief van 27 Zeeuwse en West-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs. De ZeeBra-scholen zijn zelfstandig en onafhankelijk maar delen gemeenschappelijke visies en belangen: goed onderwijs, gedegen beleidsontwikkeling, goed werkgeverschap en een professionele ontwikkeling van personeel.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.

Zo.Leer.Ik!

Zo.Leer.Ik! is een samenwerkingsverband van vijftien scholen die de toepassing van het Zweedse Kunskapsskolan-model in Nederlandse scholen onderzoeken. Hoge leeropbrengsten, het efficiënt benutten van onderwijstijd en het talent van leerlingen als uitgangspunt zijn de kernbegrippen van Zo.Leer.Ik!.

Bekijk de betrokken leerlabscholen.