Niet 1, maar 3 platforms tegelijkertijd testen

Om erachter te komen welk online leerplatform het beste bij CVO ’t Gooi past, heeft de scholengemeenschap drie maanden lang drie open platforms getest. “Zo konden we het meest optimale platform kiezen.”

Must haves

“Voordat we op zoek gingen naar mogelijke platforms hebben we eerst een lijst gemaakt volgens de MoSCoW-methode met functionaliteiten waaraan een platform voor ons moet voldoen”, vertelt projectleider Mijke Lambooij-Brinkhuis. MoSCoW staat voor: must haves, should haves, could haves en won’t haves. Na verschillende platforms en leveranciers te hebben verkend, zijn daar drie opties uitgekomen: Summar.io, Elerna en Learnbeat. De scholen (College de Opmaat, het Comenius College, De Savornin Lohman en het Hilfertsheem College) van CVO ’t Gooi zijn deze platforms vervolgens gaan testen. Hier is een werkgroep van twaalf gemotiveerde docenten drie maanden lang mee aan de slag gegaan.

Testen met meerdere platforms

Mijke: “Wij vonden het belangrijk, dat we de keuze voor het online leerplatform en de invulling niet van bovenaf oplegden.” Zo is er een docent die een platform met twee LOOT-leerlingen heeft getest en een collega die een hele klas ermee heeft laten werken. Docenten konden op deze manier proeven aan het arrangeren van leermateriaal onder meer via het open materiaal van VO-Content. Het voordeel van het testen van meerdere open online leerplatforms tegelijkertijd is ook dat je zo het beste uit de verschillende platforms kunt halen. Mijke: “En zo ontdek je beter welke functionaliteiten er nodig en gewenst zijn.”

Leren ondanks afwezigheid

College de Opmaat koos tijdens de testfase voor het platform Summar.io. Mijke: “Deze leerlingen doen niet aan topsport, maar hebben om andere redenen baat bij een online leerplatform. Bijvoorbeeld omdat zij de prikkels in een klas niet aan kunnen.” De andere scholen kozen voor de platforms Elerna en Learnbeat. Summar.io geeft volgens Mijke veel inzicht in individuele leerprestaties en – voorkeuren van leerlingen. “Elerna maakt maatwerk mogelijk door inzicht te creëren en flexibel materiaal aan te bieden waarmee makkelijk gedifferentieerd kan worden. Learnbeat is een ver uitgewerkt platform voor gepersonaliseerd lesgeven waarin je steeds meer content kunt aanbieden vanuit bestaande methoden, open content en eigen leermateriaal.”

Functionele evaluatie

Door middel van de MoSCow-methode zijn de drie platforms door de werkgroep vergeleken. Daarbij is letterlijk gekeken: Wat kan in het ene online platform wel en in het andere platform niet? Na de testperiode is er een vragenlijst samengesteld voor alle betrokken docenten met in totaal 99 vragen naar aanleiding van de eerder opgestelde ‘must have’-lijst. Daar kwam een duidelijke winnaar uit: Learnbeat.

Bekijk de vragenlijst hier.

Kant-en-klare toetsen

Mijke: “We zien duidelijk verschil in de resultaten. Wat wij positief aan Learnbeat vinden is dat er kant-en-klare toetsen zijn die je als docent automatisch kunt nakijken, je realtime en gemakkelijk toezicht houdt op de individuele voortgang en je over een learning dashboard beschikt voor de voortgangsanalyse van de groep.” Ook docent economie Nanette Okken Blom is tevreden met de keuze: “Met Learnbeat kunnen leerlingen zelfstandig aan hun leertaak werken, waardoor ik als vakdocent meer tijd kan besteden aan coaching en persoonlijke begeleiding.”

Learnbeat

Rating: 4.5 uit 2 reviews

Bekijk reviews

Advies

De werkgroep heeft de directies van de scholen binnen CVO ’t Gooi geadviseerd om minimaal twee jaar met Learnbeat te gaan werken. Waarbij in het eerste jaar vooral het ontdekken en verspreiden van content en de werkwijze centraal zullen staan. Mijke: “Op dit moment zijn we samen met Learnbeat de puntjes op de i aan het zetten. Zo willen we graag  per leerling voor alle vakken tegelijk de analytics inzichtelijk krijgen in plaats van per groep voor één vak. We zijn er nog niet, maar komen steeds dichter bij hét perfecte platform!”

CVO ’t Gooi – de Savorin Lohman neemt deel aan het leerlab LOOT – Veranderende rol van de docent en leerling.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Op basis van de ervaringen van scholen uit de leerlabs maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

Meer lezen over uitrollen ict

Comments are closed.