Nieuw rooster, meer ontwikkeltijd

Alle topsportklassen in de onderbouw van het Rodenborch-College hebben een nieuw lesrooster waardoor de leerlingen minder lessen missen en ze meer keuzevrijheid hebben. “De contacttijd die we verminderd hebben is een op een omgezet naar werklessen en ontwikkeltijd voor docenten.”

Lesprogramma

Het eerste uur in het aangepaste lesrooster is een studie-uur onder begeleiding van surveillanten in de studieruimte. Leerlingen bepalen zelf met welk vak ze aan de slag gaan. Het tweede uur is een werkles. In dat uur lopen er docenten rond waar leerlingen vragen aan kunnen stellen. In het derde tot het zesde of zevende uur worden de reguliere vaklessen gegeven. Aansluitend aan het lesprogramma kunnen topsportleerlingen maatwerklessen volgen voor vakken waar zij bijvoorbeeld moeite mee hebben of extra uitdaging willen.

Maatwerk

Topsportbegeleider Harrie Sloots: “Voor elke leerling is het rooster maatwerk, dit wordt inclusief trainingen digitaal vastgelegd in Magister. Nu sluit het lesprogramma beter aan bij het trainingsprogramma van topsportleerlingen.” Volgens Harrie zijn de leerlingen positief over de studie- en werkuren. “Ze hebben dankzij het gebruik van de laptop meer inzicht waar ze staan en waarderen het extra ontwikkelde materiaal. Ook vinden ze het fijn dat zij meer verantwoordelijkheid krijgen.”

Kritisch naar curriculum kijken

De afgelopen twee jaar zijn docenten gefaciliteerd om leerlijnen en (digitaal) materiaal te ontwikkelen om de leerlingen op maat les te kunnen geven. Topsportcoördinator Niels van Alebeek: “We hebben docenten gevraagd kritisch naar hun curriculum en de leerdoelenkaart van SLO te kijken en, door gebruik te maken van de bestaande boeken en de digitale leeromgeving, zelf op zoek te gaan naar extra (digitaal) leermateriaal. Want als je met een aangepast rooster werkt, moet er curriculumbewustzijn gecreëerd worden.”

Op vaste tijden bij elkaar

Hoe de docenten precies de nieuwe lesinhoud en lesrooster gingen vormgeven, is bewust vrijgelaten. Er was maar één voorwaarde: kijk met je sectie naar het curriculum en combineer de digitale leeromgeving van de uitgever met eigen verzameld digitaal leermateriaal. Harrie: “Het is belangrijk dat docenten zelf achter een nieuwe manier van werken staan.” Om elkaar te inspireren en kennis uit te wisselen komen de docenten gedurende het schooljaar op vaste tijden bij elkaar. Ook hebben ze aan het einde van vorig schooljaar de opbrengsten aan elkaar gepresenteerd.

Omgezet in ontwikkeltijd

Niels: “Nadat bij alle secties een inventarisatie is gemaakt van ideeën voor (digitaal) leermateriaal zijn docenten gefaciliteerd om in die uren materiaal te verzamelen, zoals een filmpje of een digitale toets. Dit doen zij in groepjes, zodat ze kunnen sparren en van elkaar kunnen leren. De contacttijd die we verminderd hebben is een op een omgezet naar werklessen en ontwikkeltijd voor docenten.”

Leerdoelen op leerlingniveau

De school is nu bezig om voor de hele onderbouw alle leerdoelen op leerlingniveau uit te werken. Niels: “Voor elke leerling hebben wij dan inzichtelijk welke leerdoelen een leerling moet halen om over te gaan naar een volgende klas. Omdat we de uitwerking op vakniveau doen, gaan we daarna kijken hoe we dit op elkaar aansluiten en hoe we ons onderwijs anders kunnen inrichten en efficiënter kunnen organiseren. Tot slot gaan we kijken waarmee we dat gaan doen. Bijvoorbeeld met een online leerplatform of de digitale omgeving van de uitgever.”

Wat heeft het opgeleverd?

Het eerste jaar is er veel materiaal, zoals filmpjes, digitale opdrachten en presentaties, ontwikkeld. Ook is een aantal docenten digitaal gaan toetsen. Harrie: “Er is enorm veel creativiteit en enthousiasme onder collega’s.” Ook heeft de school het als heel waardevol ervaren om op andere scholen te kijken hoe zij plaats-, tijd- en groepsonafhankelijker onderwijs aanbieden.

Het Rodenborch College neemt deel aan het leerlab LOOT – Veranderende rol van de docent en leerling.

Meer lezen over plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs

Meer lezen over ontwikkeltijd

Tags: Rooster

Comments are closed.