Onder de loep: Quayn

Docenten en leerlingen van Hermann Wesselink College uit het leerlab Digitale didactiek hebben het programma Quayn onder de loep genomen. Quayn is een online toetsapplicatie. Docenten kunnen vragen in het programma aanmaken en daarmee een toets klaarzetten. Leerlingen kunnen deze toets online maken en docenten hebben real-time inzicht in de antwoorden.

Lees in dit document ‘Quayn – Onder de loep‘ verder hoe zowel docenten als leerlingen deze digitale toetsapplicatie hebben ervaren.

Heb jij ook ervaringen over of tips voor het gebruik van dit programma? Laat dat dan hieronder weten in een reactie. Dit leerlab heeft al diverse programma’s getest en deze uitgewerkt in een handleiding Answergarden en kickstarters.

Beoordeel deze tool op de Product reviewpagina.

Tags: Docent

Reacties2

 1. Bert Stronks juli 15, 2016 at 1:36 pm #

  Afgelopen schooljaar zijn we op het Liemers College Zevenaar met een groep nasktec-vmbo docenten begonnen met Quayn.
  In de jaren daarvoor gebruikten we Wintoets. Dit programma draait op het netwerk die alleen met schoolcomputers benaderd kan worden. Bij nastec hadden we ooit 16 laptops voor onder andere het toetsen aangeschaft. Doordat We ook blokuren hadden konden we in roulatie de toetsen afnemen. Andere secties hadden niet de beschikking over zoveel computers waardoor Wintoets niet goed van de grond is gekomen en de toetsen op de plank bleven liggen of niet door werden ontwikkeld.

  Met de intrede van BYOD (bring your own device) werden veel computers het gebouw uit gedragen of kregen een andere bestemming. We gingen dus op zoek naar een programma waarin je Wintoetsen kunt inspoelen en die leerlingen op hun eigen device kunnen maken………Quayn.
  Ondanks wat problemen zijn we daar unaniem enthousiast over.
  – Quayn neemt bij het inspoelen de meeste itemtypes + metadata over uit Wintoets
  – Quayn werkt vrijwel op elk device. Sommige tablets geven kuren, soms liepen we tegen een onhebbelijkheidje van het systeem aan. In zijn algemeenheid doet Quayn wat wij ervan verwachten; toetsen op eigen device, docent kijkt na op zijn computer, analyseren op basis van metadata en ook toetsen (projecten) samenstellen op basis van metadata.
  Bij problemen bel ik direct de helpdesk en wordt ik altijd direct geholpen. Dit voelt als een hotline en dat is erg prettig.

  Intussen hebben we de functionaliteiten van de verschillende toetssystemen en de daarbij behorende voor- en nadelen onderzocht en tegen elkaar uitgezet.
  Wij pleiten er voor om toetsen te maken in Wintoets, daar ook de metadatering aan te brengen om deze vervolgens in Quayn te spoelen….in de planning te zetten en af te nemen. Nakijken gaat prima in Quayn en grafisch kunnen de scores op basis van de metadata zichtbaar worden gemaakt. Dit is voor ons al heel wat.

  In de toekomst (volgend jaar) willen we alle Wintoetsen gemetadateerd hebben. Daarvoor hebben we een format in excel aangemaakt die voor de hele sectie is te gebruiken……..maar door aanpassing van verschillende tabbladen ook door anderen gebruikt kunnen worden.
  Als bovenstaande is gebeurd, dan kunnen we de Wintoetsen als losse gemetadateerde items in Quayn spoelen. Daar kun je dan een vragendatabase van maken. Het is dan mogelijk om op basis van die metadata een selectie van vragen te maken en deze als project weg te schrijven. In de planning is het dan verder mogelijk om het programma uit dit project random bepaalde en bepaalde aantallen vragen te laten kiezen. Kort gezegd; iedere leerling krijgt dan een verschillende maar vergelijkbare toets over hetzelfde onderwerp.
  Wat nog in het vat zit is dat we als docent straks (hopelijk begin volgend schooljaar) ook de analyse in de planning kunnen zetten waardoor leerlingen op een bepaald tijdstip zelf de resultaten kunnen bekijken en analyseren.

  Wij hebben het gevoel dat we stappen maken.

  Met vriendelijke groet,

  Bert

 2. Dennis de Vink juni 21, 2016 at 6:04 am #

  Wij hebben Quayn ook getest. Helaas verliep dit zeer slecht en was de klantenservice van Quayn totaal niet behulpzaam. Ze reageerden langzaam of inadequaat.

  De problemen die wij hebben ervaren waren:
  -het moest bij ons via magister werken en dat gaf veel problemen. Vertraging, niet reagerende knoppen (starten of aanpassen) etc.
  -als je de toets met een klas afnam werkte het invoeren voor de leerling steeds langzamer. Op een gegeven moment konden de leerlingen nog maar 1 letter per drie seconde invoeren voor een antwoord. Dit resulteerde in het niet meer kunnen maken van de toets.
  – de docentomgeving en met name het creëeren van items was een drama. De teksteditor reageerde vaak gewoon niet en bijvoorbeeld comboboxen reageerde niet als je erop klikte. Bovendien werd de manier van arrangeren als zeer omslachtig ervaren.

  Quayn heeft in potentie nodeloos veel opties en dat maakt het geen snel, intuïtief of duidelijke programma. Tot slot functioneerde het gewoon niet naar behoren.

  Wij zijn er direct mee gestopt na een pilot van met een aanloop van ong. 2 maanden. Vervolgens 3 maanden geprobeerd waarvan we maar 3 weken hebben kunnen oefenen omdat het niet werkte.

Geef een reactie