Toolkit ‘Zelf onderzoek doen op je school’


Wat wil je onderzoeken?

Kies je onderzoeksinstrument aan de hand van deze stellingen.

Toelichting


Wil je anderen kunnen informeren over de vernieuwingen in je klas of op school? Met behulp van bijvoorbeeld observaties of interviews kun je deze vernieuwingen beschrijven. Bekijk de tool(s)

Toelichting


Wanneer uit eerder onderzoek is gebleken dat je vernieuwing wel (of niet) werkt, wil je wellicht weten waarom? Met behulp van interviews met docenten kun je dit onderzoeken. Bekijk de tool(s)

Toelichting


Wil je weten of je vernieuwing bijvoorbeeld de motivatie of leerprestaties van leerlingen verhoogt? Met behulp van deze tools vergelijk je de situatie van vóór de invoering van de vernieuwing met de situatie erna. De resultaten geven aan wat het effect van je vernieuwing is. Bekijk de tool(s)

Toelichting


Wil je weten wat docenten van je vernieuwing vinden? Met behulp van interviews kun je dit onderzoeken. De resultaten kun je vervolgens gebruiken om de vernieuwing te evalueren en eventueel aan te passen. Bekijk de tool(s)

 • Gesprekstool

  Omschrijving

  Welk beeld hebben verschillende docenten/schoolleiders bij gepersonaliseerd leren in de school?

  • Het instrument is geschikt voor alle leerjaren en onderwijstypen.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 6 tot 8 uur. Het afnemen van de vragenlijst in de les duurt ongeveer 20 minuten.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Observatietool

  Omschrijving

  In welke mate zijn leerlingen gemotiveerd voor het onderwijs?

  • Het instrument is geschikt voor alle leerjaren en onderwijstypen.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 6 tot 8 uur. Het afnemen van de vragenlijst in de les duurt ongeveer 20 minuten.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Cognitieve prestatietool

  Omschrijving

  Verbeteren de cognitieve prestaties van leerlingen na mijn vernieuwing?

  • Het instrument is geschikt voor alle leerjaren en onderwijstypen.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 7 tot 9 uur

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Zelfvertrouwentool

  Omschrijving

  In hoeverre is er sprake van zelfvertrouwen met betrekking tot school bij mijn leerlingen?

  • Het instrument is geschikt voor bovenbouw basisonderwijs; voortgezet onderwijs.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering circa 2 uur.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Inzettool

  Omschrijving

  In hoeverre is er sprake van inzet/inspanning bij mijn leerlingen?

  • Het instrument is geschikt voor bovenbouw basisonderwijs; voortgezet onderwijs.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering circa 2 uur.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Autonomietool

  Omschrijving

  In hoeverre is er sprake van (ondersteuning bij) autonomie bij mijn leerlingen?

  • Het instrument is geschikt voor bovenbouw basisonderwijs; voortgezet onderwijs.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering circa 2 uur.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Zelfregulatietool

  Omschrijving

  In hoeverre is er sprake van zelfregulatie bij mijn leerlingen?

  • Het instrument is geschikt voor bovenbouw basisonderwijs; voortgezet onderwijs

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering circa 8 uur. Het afnemen van de vragenlijst in de les duurt ongeveer 30 minuten.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Motivatietool

  Omschrijving

  In welke mate zijn leerlingen gemotiveerd voor het onderwijs?

  • Het instrument is geschikt voor alle leerjaren en onderwijstypen.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 6 tot 8 uur. Het afnemen van de vragenlijst in de les duurt ongeveer 20 minuten.

  • Ga naar volledige beschrijving
 • Interviewtool leraren

  Omschrijving

  Hoe geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren met ict in de les?

  • Het instrument is met name geschikt voor docenten die gepersonaliseerd leren toepassen in de les.

  • Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 10 tot 12 uur. De tijdsinvestering voor de deelnemers bedraagt één tot anderhalf uur.

  • Ga naar volledige beschrijving

Dit onderzoeksinstrument is ontwikkeld door en gebruikt in het landelijke onderzoek Doorbraakproject Onderwijs & ICT, uitgevoerd door Oberon, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Wijzigingen, bijvoorbeeld in vraagstelling of volgorde, kunnen er mogelijk toe leiden dat de resultaten niet goed te analyseren of vergelijken zijn. Meer hierover is te lezen in de beschrijving van het onderzoeksinstrument.