Onderzoektools

Autonomietool

Ik wil weten in hoeverre de autonomie van mijn leerlingen verandert.

Gesprekstool

Ik wil weten welk beeld collega's hebben over de ontwikkeling van het onderwijs op school.

Interviewtool leraren

Ik wil weten hoe collega's invulling geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op school.

Motivatietool

Ik wil weten in hoeverre de motivatie van mijn leerlingen verandert.

Cognitieve prestatietool

Ik wil weten in hoeverre de prestaties van mijn leerlingen veranderen.

Inzettool

Ik wil weten in hoeverre de inzet van mijn leerlingen verandert.

Observatietool

Ik wil inzicht krijgen in het onderwijs op school aan de hand van lesobservaties.

Zelfregulatietool

Ik wil weten in hoeverre de zelfregulatie bij mijn leerlingen verandert.

Zelfvertrouwentool

Ik wil weten in hoeverre het zelfvertrouwen van mijn leerlingen verandert.