Onderzoektools

Autonomietool

In hoeverre is er sprake van (ondersteuning bij) autonomie bij mijn leerlingen?

Gesprekstool

Welk beeld hebben verschillende docenten/schoolleiders bij gepersonaliseerd leren in de school?

Interviewtool docenten

Hoe geven docenten invulling aan gepersonaliseerd leren met ict in de les?

Motivatietool

In welke mate zijn leerlingen gemotiveerd voor het onderwijs?

Cognitieve prestatietool

Verbeteren de cognitieve prestaties van leerlingen na de vernieuwing?

Inzettool

In hoeverre is er sprake van inzet/inspanning bij mijn leerlingen?

Observatietool

Hoe geven docenten invulling aan de vernieuwing in hun lespraktijk?

Zelfregulatietool

In hoeverre is er sprake van zelfregulatie bij mijn leerlingen?

Zelfvertrouwentool

In hoeverre is er sprake van zelfvertrouwen met betrekking tot school bij mijn leerlingen?