Een ontwikkelfonds voor docenten op je eigen school

Het Valuascollege heeft het Valuas Ontwikkelfonds (VOF) geïntroduceerd. Een jaar lang kregen docenten de ruimte om een zelf gekozen project op te zetten. Er was maar één voorwaarde: inzichtelijk maken hoe de 21e-eeuwse vaardigheden hierin aan bod komen.

Ontwikkeling aantonen

Docent Juliette Dinghs: “Onbewust deden we als school al best veel aan vaardigheden zoals samenwerken, kritisch denken en ict-basisvaardigheden. Alleen werden onze leerlingen daar niet op beoordeeld en waren de competenties niet meetbaar.” Docent Jens Lenders: “Als we het leerproces inzichtelijk willen maken, moeten we ontwikkeling kunnen aantonen. Daarom hebben wij eigen Valuasrubrics ontwikkeld, waarin een aantal 21e-eeuwse vaardigheden zijn samengevoegd.”

Valuas Ontwikkelfonds

Een van de middelen om vervolgens concreet met 21e-eeuwse vaardigheden op school aan de slag te gaan was het Valuas Ontwikkelfonds (VOF). De inspiratie kwam van het LerarenOntwikkelFonds (LOF), dat leraren met goede initiatieven om het onderwijs te verbeteren ondersteunt en verbindt. Docent Juliette: “We hebben onze eigen versie bedacht: het Valuas Ontwikkelfonds. Docenten met een goed idee of een bestaand project waarin de 21e-eeuwse vaardigheden meetbaar waren, konden hun werkvorm indienen bij het VOF. Bij een ‘go’ kregen ze financiële middelen om hun plan uit te gaan werken. De eis was wel: inzichtelijk maken hoe de 21e-eeuwse vaardigheden hierin aan bod komen.”

Ruimte en tijd

In totaal kreeg de stuurgroep 20 aanmeldingen voor het VOF binnen van zowel individuele docenten als  groepjes leraren. Naast nieuwe initiatieven werden er ook veel bestaande ideeën ingediend. Een jury bestaande uit zowel docenten als teamleiders heeft alle inzendingen beoordeeld en uiteindelijk vijf projecten een bedrag toegekend. Juliette: “Er is puur gekeken naar de ideeën, niet naar de kosten. Wel heeft de jury gevraagd hoeveel uren docenten hiervoor nodig dachten te hebben, omdat genoeg ruimte om dit te kunnen gaan doen wel een van de uitdagingen in het traject was.”

Vijf projecten

De projecten van het VOF waren het Leerwerkbedrijf, ValuaStat, Serious Request, Use Everything en Levensechte mondelinge examens Engels. De eerste was een interne stage in een realistische beroepspraktijk. Bij ValuaStat hebben leerlingen een vergelijkend onderzoek opgezet en uitgevoerd aan de hand van een enquête. Voor Serious Request is een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd om geld op te halen voor 3FM Serious Request. Bij Use Everything is een checklist ontwikkeld om te bepalen hoe betrouwbaar media zijn. Tot slot zijn de laatste mondelinge examens Engels gekoppeld aan dagelijkse situaties, zoals een hightea of sollicitatiegesprek.

Schoolbreed uitdragen

De docenten die deelnamen aan het VOF zijn begeleid door een stuurgroep waar Juliette en Jens onder andere in zaten. Juliette: “Omdat we het VOF schoolbreed wilden uitdragen, zat er in de stuurgroep een vertegenwoordiger vanuit alle niveaus, van het vmbo tot het vwo.”

Eigen bijdrage

Het VOF is bekostigd uit geld van het leerlab van Leerling 2020 en een eigen bijdrage van de school. Juliette: “Hiermee heeft onze directie niet alleen het belang van de 21e-eeuwse vaardigheden onderstreept, maar ook laten zien: we geven jullie tijd en ruimte om je te ontwikkelen. Zo hebben de docenten die deelnamen aan het VOF reductie in hun taakuren gekregen, zodat ze de tijd die ze overhielden konden besteden aan hun project.”

Leerpunten

Terugkijkend is iedereen heel enthousiast over het VOF. Al zijn er natuurlijk altijd leerpunten. Juliette: “Als je iets vergelijkbaars binnen je school op wilt gaan zetten, is het belangrijk dat de verwachtingen wederzijds duidelijk zijn. Bij ons bleek dat een aantal docenten het lastig vond om de ontwikkeling in de vaardigheden zichtbaar te maken. Niet alleen naar ons toe, maar ook naar de leerlingen toe. Door samen te sparren en de vaardighedenrubrics te gebruiken, kwam er bij iedereen meer bewustwording. Uiteindelijk is het vooral een kwestie van gewoon doen. Alleen zo kom je erachter wat wel en niet werkt.”

Voordelen

Juliette: “De opbrengst van de afzonderlijke projecten is groot omdat het initiatief van de docenten zelf is gekomen en niet van bovenaf is opgelegd. Daar komt bij dat docenten niet iets nieuws hoefden te bedenken, maar ook een bestaand project konden doorontwikkelen.” De projecten zijn eind januari gepresenteerd aan de jury. Juliette: “We zien het VOF als een startschot. Nu mag het nog meer gaan leven binnen de hele school. Want we gaan hiermee door.”

Het Valuascollege neemt deel aan het leerlab 21e-eeuwse vaardigheden. Bekijk alle rubrics die door (leerlab)scholen zijn ontwikkeld.

Meer lezen over coaching

Comments are closed.