Ontwikkeltijd voor vaksecties: keuze uit 3 opties

Vaksecties op het Cambium College zijn op hun eigen manier bezig met het bieden van maatwerk en het toepassen van ict in de lessen. De school geeft de vaksecties de keuze uit 3 opties om hier invulling aan te geven. Bekijk de opzet.

Maatwerk

In de brugklassen van de havo en het vwo van het Cambium College hebben alle leerlingen inmiddels een eigen chromebook. Ook de randvoorwaarden zoals een goed wifi-netwerk zijn geregeld. Docenten en leerlingen vinden het gebruik van devices een prima aanvulling op de lessen. Docent Koen Evers van het Cambium College merkte wel dat er grote verschillen zijn in de mate waarin de vaksecties invulling geven aan maatwerk en ict in de lessen. “Dit vraagt om maatwerk”, vond Koen.

Opties

Daarom bedacht hij een plan waarin secties de keuze krijgen in de mate en snelheid waarin ze maatwerk bieden en ict integreren in de lessen. Met ingang van schooljaar 2017-2018 ging het in werking. De vaksecties konden kiezen uit 3 opties voor ontwikkeltijd:

Optie 1:

Beschrijf een leerlijn met daarin voor ieder hoofdstuk keuzemogelijkheden om te versnellen of te verrijken.

Facilitering per persoon: 36 weken à 2 klokuren = 72 klokuren

Optie 2:

Optie 1 + Ontwikkel een lessenplan voor leerjaar 1 en 2 waardoor leerlingen docentonafhankelijker kunnen leren. Leerlingen werken zelfstandig of in groepjes aan de hand van deze leerlijn. In de lessen werken ze voor ongeveer 50 procent van de tijd zelfstandig aan het programma.

Facilitering per persoon: 36 weken à 4 klokuren = 144 klokuren

Optie 3

Optie 1 + optie 2 + Arrangeer een eigen methode.

Facilitering per persoon: 36 weken à 5 klokuren = 180 klokuren

Urenverdeling

De uren die collega’s krijgen toegewezen worden als volgt ingedeeld:

  • Eigen invulling deskundigheidsbevordering: Op het Cambium College heeft een fulltimedocent 166 uren voor deskundigheidsbevordering. Sinds 3 jaar is het gebruikelijk dat docenten in functioneringsgesprekken een plan maken voor de invulling van de helft van deze uren (omgerekend naar fte). Een docent kan ervoor kiezen om deze uren in te zetten voor het project.
  • Voor een deel kunnen de uren als taakuren worden ingezet.
  • Indien er geen ruimte meer is, vindt er een lesreductie plaats.

Wat vinden docenten?

Uit elke vaksectie zijn een paar docenten afgevaardigd om hiermee aan de slag te gaan. Ze komen iedere donderdagmiddag samen om te overleggen. De ontwikkelmiddagen verlopen goed en de reacties zijn positief. “Je komt erachter dat je veel meer speelruimte hebt dan een methode doet vermoeden”, zegt geschiedenisdocent Fleur de Weerd.

Tips van Koen

  • Zorg ervoor dat docenten de tijd krijgen om het digitale materiaal van de methodes uit te zoeken en er mee te experimenteren. Koen: “Je loopt anders het risico dat er niet of nauwelijks mee wordt gewerkt.”
  • Begin bij de secties en doe een beroep op het enthousiasme voor het vak. “De oplossing is bij ons niet gevonden in het verplicht gaan werken met een onderwijsvolgsysteem zoals Elerna of Learnbeat. De keuze ligt bij de sectie.”
  • Zie erop toe dat de tijd aan ontwikkelen besteed wordt en niet aan lopende zaken. Ontwikkeltijd dreigt dan naar de achtergrond te verdwijnen. Het proefwerk dat nagekeken moet worden krijgt dan voorrang.
  • Pas op dat je niet een eigen methode gaat schrijven. Koen: “Docenten zijn geen methodeschrijvers. Hier gaat veel meer tijd inzitten dan docenten van tevoren denken. Maak gebruik van bestaand materiaal en vul dat aan.”

Het Cambium College neemt deel aan het leerlab Digitaal leermateriaal.

Meer lezen over ontwikkeltijd

 

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 
 

,

Comments are closed.