Op weg naar een leercultuur

Het Montessori College Oost (MCO) wilde weten of het verbeteren van de (ict-)vaardigheden van docenten ook het gewenste effect zal hebben in de klas. De Kennisrotonde boog zich over deze vraag en stelde dat er meer voor nodig is om gepersonaliseerd leren te laten floreren. “Wij gaan ons nu ook richten op de leercultuur binnen de school”.

Visie

Na uitgebreid onderzoek naar o.a. Kunskapsskolan is besloten dat het MCO het anders gaat doen. Niet een heel nieuw (of ander) systeem implementeren, maar de Montessori-aspecten van het onderwijs verdiepen en verstevigen door de professionalisering van docenten te bevorderen. Montessori-onderwijs is bij uitstek gericht op maatwerk.

Focus

Projectleider Karen van der Eng: “Toen die Montessori richting helder werd, werd ook al snel helder dat we zouden gaan focussen op drie docentvaardigheden; leerlingbegeleiding, differentiatie en ict-vaardigheden. Om goed te kunnen bekijken wat er nodig is om die drie vaardigheden te versterken, worden er op verschillende manieren metingen gedaan. Door de vakwerkplannen te analyseren, te spreken met de sectievoorzitters en de teamleiders en docenten een meting in te laten vullen. De uitkomsten zullen gaan uitwijzen hoeveel docenten welk type scholing kunnen en willen gebruiken. Maar dan zijn we er nog niet. Je kunt namelijk wel vaardigheden gaan meten en dan scholing aanbieden, maar heeft dat dan het gewenste effect voor de leerling?”

Onderzoek

Parallel aan de meting van vaardigheden heeft de school daarom een vraag gesteld aan de Kennisrotonde: In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?

Uitkomst

Het korte antwoord van de Kennisrotonde op die vraag is: “Er is meer nodig dan docenten de vaardigheden aanleren. Scholing alleen gaat dus niet het gewenste effect opleveren.”

Wat is er nog meer nodig?

“Naast docentvaardigheden zijn schoolkenmerken belangrijk. Zo spelen deskundigheden van directie, ondersteuners en collega’s een rol, evenals een overkoepelende visie op goed onderwijs. Andere belangrijke bouwstenen zijn de plaats van ict op school, de technologische toepassingen en de infrastructuur. Vervolgens dienen deze bouwstenen zorgvuldig op elkaar afgestemd te worden en op elkaar aan te sluiten (zie het Vier in Balans-model van Kennisnet, red).”
 

Leercultuur

Bovendien blijkt uit onderzoek dat de cultuur op een school een doorslaggevende factor is. Er is een leercultuur nodig waarbinnen docenten hun eigen lespraktijk structureel onder de loep nemen en waarin wordt samengewerkt. Het verstevigen van die leercultuur is dus ook van essentieel belang.

Bovenstaande is een korte samenvatting van het antwoord van de Kennisrotonde. Bekijk het complete antwoord.

Hoe nu verder?

Dankzij het antwoord van de Kennisrotonde is de focus van het MCO nu tweeledig: het verbeteren van de drie docentvaardigheden én het stimuleren van een leercultuur. Zo wordt de docent-begeleiding en ondersteuning van nieuwe docenten ook uitgebreid naar docenten die al langer in dienst zijn. Verder gaan ze op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: wat is er wenselijk, wat past bij de school, wat is financieel haalbaar, wat is er concreet nodig om stappen te maken naar een leercultuur in de school? Dit gaan ze in kaart brengen en een plan voor ontwikkelen.
Heb jij tips voor het creëren van een leercultuur? Denk aan activiteiten binnen de school. Het MCO leert hier graag van. Plaats een reactie onder dit artikel.

Montessori College Oost neemt deel aan het leerlab Person@lize.

Wil je ook evalueren over een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.


 

 

, ,

Comments are closed.