Opdracht werkconferentie ‘Leerlingen betrekken bij het verbeteren van jouw onderwijs’

TAFELLAKENSESSIE

Met deze creatieve werkvorm betrek je jouw leerlingen bij het verbeteren van het onderwijs op school of in de les. Je maakt hierbij gebruik van ieders ervaring, kennis en creativiteit. Volg het stappenplan en ga meteen aan de slag.

Doel

Op een ontspannen manier met docenten en leerlingen tot ideeën komen om het onderwijs te verbeteren. Je ervaart hoe je met docenten en leerlingen kunt brainstormen zonder discussie en samen tot creatieve en concrete ideeën komt.

Benodigdheden

Pennen, stiften, post-its en veel papier. Het liefst een tafelkleed waarop je kunt schrijven.

Stappenplan

1. Zet de tafels in minstens vier groepjes. Leg op elk groepje tafels een tafellaken en pennen, stiften en post-its.

2. Geef de groepjes een casus, probleem of vraag waarmee ze aan de slag kunnen. Het voorbeeld uit de workshop: hoe kunnen we leerlingen meer betrekken bij het verbeteren van het onderwijs?

3. De brainstorm-ronde: elk groepje bespreekt de ideeën en oplossingen met elkaar en schrijft deze op het tafellaken. Na 10 minuten wisselen alle groepjes van tafel.

4. De actie-ronde: de deelnemers bekijken de ideeën die op het tafelkleed van de buurtafel staan, kiezen één idee uit en bedenken wat concrete acties kunnen zijn om dit idee uit te voeren. Probeer originele invalshoeken te bedenken. Na 10 minuten wordt er weer gewisseld van tafel.

5. De succes-ronde: kies één actie het meest tot de verbeelding spreekt en werk deze verder uit. Wat zouden jullie doen om deze actie tot een succes te maken? Wat is daarvoor nodig? Ook hier heb je 10 minuten de tijd.

6. De tips-&-tricks-ronde: de groepjes wisselen weer van tafel en bekijken wat hun collega’s hebben bedacht. Schrijf alle tips, voorbeelden en suggesties erbij om het tafelkleed compleet te maken. Je hebt weer 10 minuten.

7. De groepjes gaan terug naar hun eigen tafel. Wat hebben je collega’s van jullie oorspronkelijke ideeën gemaakt? Maak samen een pitch van één minuut om het resultaat aan de anderen te laten zien.

8. Elk groepje houdt een pitch van het resultaat.

Aan het einde van deze werkvorm heb je verschillende tafellakens met meerdere ideeën, acties, uitwerkingen en tips, waar iedereen aan heeft meegewerkt!

Vervolg

Je bent nu creatief met leerlingen aan de slag geweest en hebt allemaal mooie plannen verzameld om samen het onderwijs te verbeteren. Hoe zorg je dat deze plannen in de praktijk worden gebracht? Het betrekken van de leerlingenraad kan een mooi startpunt zijn. Het is belangrijk om de leerlingen op de hoogte te houden van wat er met hun ideeën gebeurt, ook als een plan niet door kan gaan. Betrek hen waar mogelijk ook bij de uitvoering.

Tips

- Een afgebakende opdracht of casus stimuleert de creativiteit.

- Om de ideeën te structureren tijdens de brainstorm kun je gebruikmaken van mindmaps. Hierbij wordt in de cirkel het eerste idee geschreven (een van de onderwerpen van de brainstorm) en worden nieuwe ideeën gekoppeld aan het oorspronkelijke onderwerp of idee via verbindingslijnen. Zo ontstaat er al een lijn of structuur in de ideeën en word visueel duidelijk welke ideeën aan elkaar gekoppeld zijn.

- Heb je geen tafellakens waarop je kunt schrijven? Bedek de tafels met grote vellen papier.

- Maak foto’s van de tafellakens om de ideeën te bewaren.

- Neem de laatste vijf minuten tijd voor een nabespreking. Wat vonden de deelnemers van de werkvorm en wat is de volgende stap?