Opdrachten werkconferentie Digitale didactiek

Overzicht van de opdrachten en bijbehorende proeverijen 

Opdracht Doel opdracht  Proeverijen*
Met het zweet op de rug
Ontwerp een activerende werkvorm waarbij je ict inzet.
In deze opdracht ontwerp je een of meerdere activerende werkvormen waarbij ict een rol speelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Inzicht in kennis
Ontwerp een formatieve toets.
Leerlingen (en jezelf!) inzicht bieden in het huidige niveau van hun kennis.  3, 4, 10
Flip je les
Ontwerp een instructievideo voor een geflipte les(activiteit).
Leerlingen meer autonomie bieden in het tempo waarin ze de stof tot zich nemen, door jouw instructie via een video aan te bieden.  7, 8, 9
Een geflipte les
Ontwerp een lesactiviteit die past bij een (eventueel verrijkte) instructievideo.
Het ontwerpen van een lesactiviteit waarbij leerlingen jouw instructie via video bekijken, en waarbij de vrijgekomen instructietijd een andere invulling krijgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
Video-als-rijk-lesmateriaal
Verrijk een bestaande instructievideo met vragen en opdrachten.
Leerlingen op hun eigen tempo instructie tot zich laten nemen en via vragen inzicht in hun kennisniveau bieden. En leerlingen zich goed laten voorbereiden op een les.  7, 8, 9
Alweer een verslag
Ontwerp een opdracht voor leerlingen waarbij het digitale eindproduct iets anders is dan een verslag.
In deze opdracht ontwerp je een opdracht waarbij leerlingen een toepassing gebruiken om ‘verslag te leggen’, anders dan een getypt verslag in Word.  5, 11, 12
Wie onderwijst die leert het meest
Ontwerp een lesactiviteit volgens de werkvorm 'peer instruction'
In deze opdracht ontwerp je een opdracht voor de werkvorm peer instruction. 2, 3, 4, 6, 12
Goed, beter, best
Ontwikkel een rubric om leerlingproducten of algemene vaardigheden mee te kunnen beoordelen. 
In deze opdracht ontwerp je een zogenaamde rubric waarmee je leerlingproducten of meer algemene vaardigheden bij leerlingen kunt beoordelen. 10, 11
Opgeruimd staat netjes
Maak een online bronnenpagina voor jezelf om te delen met leerlingen en/of collega's.
In deze opdracht vul je een verzamelpagina met voor jou relevante links. Die pagina kun je vervolgens delen met collega’s en/of leerlingen.  9
Maak het lekker zelf
Het ontwerpen en ontwikkelen van flexibel, interactief en attractief online lesmateriaal.
Zeker, papieren lesmateriaal heeft zo z’n voordelen. Bijvoorbeeld dat je door kunt werken als er geen wifi beschikbaar is. Maar directe feedback, interactie, het aanpassen van het materiaal en learning analytics zijn dan weer lastiger te realiseren. Daar kan het zelf maken of hergebruiken van online lesmateriaal een uitkomst bieden! 3, 7, 8, 9, 10
Delen is vermenigvuldigen
Richt een samenwerkingsomgeving voor je leerlingen in.
Samenwerking slimmer en efficiënter organiseren door gebruik te maken van een online platform. 12
Virtual & augmented reality
Ontdek de educatieve mogelijkheden van deze nog prille technologie voor jouw onderwijs.

Vlieg mee over de piramides, maak je eigen VR foto’s, scan ieder object in 3D met je eigen telefoon en laat werkboeken plots tot leven komen.

13

 *Overzicht Proeverijen

Proeverij  Omschrijving 
1. Wie is actief? Hoe kun je in de klas meer gedeelde verantwoordelijkheid voor leren creëren? Bekijk de presentatie van Willem Denijs.
2. Activerende didactiek Maak kennis met diverse activerende werkvormen, zoals denken-delen-uitwisselen, peer instruction en het drie-stappen-interview. Bekijk de presentatie van Ko Smidt.
3. Online toepassingen Maak kennis met diverse, eenvoudige toepassingen, zoals Padlet, LinoIt, Tricider, Answergarden, Nearpod, Mentimeter. Bekijk de presentatie van Willem Denijs.
4. Quiztools Maak kennis met een aantal quiztools waaronder Flubaroo, Plickers, Socrative, Kahoot, Formative. Bekijk de presentatie van Henk Orsel.
5. Volledige instructie Maak kennis met dit handige ‘schema’ voor opdrachten voor leerlingen. Een schema dat vragen als ‘wat moet je doen?’, ‘hoe lang nog?’ en ‘wat moet je doen als je klaar bent?’ voorkomt. Bekijk de presentatie van Michiel van Ast.
6. Directe instructie Verdiep je in dit krachtige model voor effectief leren. Een model dat je met name goed kunt gebruiken om samen met collega’s onderwijs te ontwerpen. Bekijk de presentatie van Sander van Acht.
7. Screencast-o-matic Leer een instructievideo maken met deze eenvoudige tool. Bekijk de presentatie van Rhea Flohr.
8. Filmpje verrijken Leer vragen aan een filmpje toe te voegen met diverse tools zoals Spiral, Edpuzzle, Educanon. Bekijk de presentatie van Ko Smidt en de presentatie van Rhea Flohr.
9. CTML Maak kennis met zes krachtige ontwerpprincipes voor instructiefilms. Bekijk de presentatie van Patricia van Slobbe.
10. Rubrics Leer een goede rubric ontwerpen. Bekijk de presentatie van Henk Orsel.
11. Leerling producten Maak kennis met een aantal tools als alternatief voor een verslag, waaronder Animoto, Thinglink, Canva, Pixton, Powtoon, Popplet. Bekijk de presentatie van Michiel van Ast.
12. Samenwerkend leren Wat zijn de succesfactoren voor (digitaal) samenwerkend leren? Bekijk de presentatie van Patricia van Slobbe.
13. Virtual & augmented reality Ontdek de educatieve mogelijkheden van deze nog prille technologie. Bekijk de presentatie van Sander van Acht.