Panelonderzoek: schoolleiders vs. docenten

Drie scholen uit het leerlab Person@lize hebben bij zowel docenten als schoolleiders onderzoek gedaan naar de verwachtingen rondom de invoering van gepersonaliseerd leren.

Weinig bekend

Docent Paula van Kempen van Helen Parkhurst: “Er is nog weinig bekend over het hoe en waarom van gepersonaliseerd leren in Nederland. Als scholen gepersonaliseerd leren willen invoeren, helpt het als we meer weten. Wat levert het op is een belangrijke vraag.” Helen Parkhurst nam samen met Lumion en Metis Montessori Lyceum het voortouw in een onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren in hun netwerk Person@lize. Het onderzoek werd in samenwerking met de Vrije Universiteit uitgevoerd en bestond uit twee fasen: het afnemen van een vragenlijst onder docenten en schoolleiders en een panelgesprek.

De eerste fase: vragenlijst

Het doel was om inzicht te krijgen in de beeldvorming en de verwachtingen rondom de praktische implementatie van gepersonaliseerd leren. Voorafgaand aan dit onderzoek was de verwachting dat er een discrepantie kon bestaan tussen de ideeën van docenten en van schoolleiders. Er werd daarom een vergelijking gemaakt tussen een panel van schoolleiders en een panel van docenten. Aan beide panels werd een fictieve casus voorgelegd waarbij een compleet nieuwe school ingericht mocht worden. Via een vragenlijst kon men aangeven wat er nodig is voor gepersonaliseerd leren onder andere op het gebied van leermiddelen en vaardigheden.

De tweede fase: in gesprek

Vervolgens werden beide panels bij elkaar gebracht voor een gesprek. De schoolleiders en docenten kregen inzicht in elkaars zienswijzen. In deze laatste fase werd aan de schoolleiders en docenten ook gevraagd om op basis van het panelonderzoek tot een consensus te komen over wat er nodig is om tot gepersonaliseerd leren te komen. Het panelgesprek duurde een middag en daar deden 16 docenten en leidinggevenden aan mee.

Uitkomst onderzoek

“Opvallend was dat beide panels het intern snel eens konden worden. Vervolgens bleek dat schoolleiders en docenten op bijna hetzelfde design waren uitgekomen voor de fictieve school”, vertelt docent Jos Hummelen van Metis Montessori Lyceum. Beide groepen zien verhoging van intrinsieke motivatie bij leerlingen en minder schooluitval als voornaamste opbrengsten van gepersonaliseerd leren. De leerling- en oudertevredenheid zou erdoor omhoog moeten gaan.

Hogere tevredenheid docenten

Het schoolleiderspanel verwacht dat gepersonaliseerd leren ook leidt tot een hogere tevredenheid bij docenten. Een andere opbrengst ligt in het verhogen van de planningsvaardigheid van leerlingen dat bijdraagt aan het succes in een vervolgopleiding. Leerlingen zouden hun leerdoelen moeten kunnen bereiken op een variabel niveau en snelheid. Het docentenpanel zette in op vrijheid voor de leerling op de weg naar de leerdoelen. De schoolleiders zagen meer in een soort maatwerkdiploma waar leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen en afsluiten.

De kracht

De kracht van de uitkomst van dit onderzoek is dat blijkt dat docenten en schoolleiding van verschillende scholen het vaak eens zijn. De scholen zitten dus op het goede spoor. Het panelonderzoek heeft zo geholpen om richting te geven aan het vervolgtraject naar gepersonaliseerd leren. Bovendien is een grotere groep docenten en leidinggevenden betrokken geraakt en het is een goede manier om kennis uit te wisselen. Paula: “Onderzoek doen is een van de methoden om dit voor elkaar te krijgen. In dit samenwerkingsverband is het vooral leuk te kijken wat en hoe andere scholen het doen, om zelf weer ideeën op te doen voor de eigen school.”

Meer onderzoek nodig

Het netwerk Person@lize gaat samen met de VU verder met het onderzoeken van de praktische implementatie en de werkzaamheid van gepersonaliseerd leren. Dit is volgens beide organisaties van grote waarde omdat dit een concrete en wetenschappelijk basis geeft voor de invoering van (vormen van) gepersonaliseerd leren.

Samen onderzoek doen?

Heeft jouw school (een vorm van) gepersonaliseerd leren ingevoerd bij bepaalde vakken? En heb je interesse om onderzoek te doen? Neem dan contact op via leerling2020@schoolinfo.nl, dan kijken we of we je in contact kunnen brengen met een onderzoeker.

Zelf onderzoek doen op je school?

Maak gebruik van de tools uit de toolkit ‘Zelf onderzoek doen op je school’.

Meer lezen over onderzoek

Thema: Ervaringen

,

Comments are closed.