Peercoaching: bovenbouw coacht onderbouw

Op het Haags Montessori Lyceum (HML) worden de onderbouwleerlingen gecoacht door de bovenbouwleerlingen. Het doel van deze peercoaching is het leren van en met elkaar te stimuleren.

Initiatief vanuit leerling

Op het HML doen ze sinds vorig jaar aan peercoaching. Hierbij coachen leerlingen uit de bovenbouw leerlingen uit de onderbouw. Het initiatief voor dit project kwam van leerling Moya. Zij merkte dat de kloof tussen de onder- en bovenbouw steeds groter werd. Enerzijds door het groeiend aantal nieuwe leerlingen in de onderbouw en anderzijds doordat de onder- en bovenbouw elkaar niet meer ontmoetten in de keuzeuren. Moya besloot daar iets aan te gaan doen. Omdat ze er in geloofde dat leerlingen ontzettend veel van elkaar zouden kunnen leren.

De kracht van peercoaching

Van rector Henriëtte Boevé kreeg Moya alle ruimte om haar idee samen met oud-leerling en psychologiestudent Vincent en coach Florence Stinis uit te werken. Bij peercoaching begeleidt een bovenbouwleerling een groepje van zes jongerejaars. De begeleiding kan bestaan uit het helpen bij schoolwerk, maar ook bij sociale vraagstukken en motivatieproblemen. Florence: “De kracht van peercoaching zit hem in het feit dat leerlingen veel meer aannemen van een andere leerling dan van een docent.”

Wie helpt wie?

De peercoaches uit leerjaar 4 coachen leerjaar 1 van september tot half november bij het wegwijs maken op hun nieuwe school. De peercoaches uit leerjaar 5 helpen leerlingen uit leerjaar 2 bij het onderwerp ‘Hoe leer je’ en de peercoaches uit eindexamen leerjaar 5 havo en 6 vwo ondersteunen bij de profielkeuze van leerjaar 3. Deze begeleiding vindt plaats van half november tot de kerstvakantie. Peercoaches krijgen na afloop van het traject ook een certificaat.

Gigantisch bereik

Dit schooljaar coachen 110 bovenbouwleerlingen de onderbouw. Deze peercoaches hebben allemaal eerst zelf een peercoachtraining gekregen van Moya en Vincent. Daarin hebben zij onder andere gespreks-, motivatie en leertechnieken geleerd. Vincent en Moya inspireren 110 peercoaches, die op hun beurt meer dan 500 leerlingen enthousiasmeren. Florence: “Mijn rol als coach is faciliterend en coördinerend. Ook houd ik het overzicht én altijd de aandacht voor wat leerlingen écht willen.”

Omgaan met ouderejaars

Florence: “Wat we van onderbouwleerlingen terugkrijgen is dat ze graag leren van en met ouderejaars omdat ze hen beter begrijpen dan docenten, en al hun vragen kunnen beantwoorden omdat ze leeftijdgenoten en ervaringsdeskundigen zijn. Ook vinden ze het interessant om te horen hoe het er in hogere klassen aan toe gaat en ze geven terug dat je dankzij peercoaching leert hoe je met ouderejaars omgaat. Bovenbouwleerlingen geven aan dat ze jongere leerlingen echt kunnen helpen en dat ze van de peercoachtraining zelf ook veel hebben geleerd.”

 “Ik heb het gevoel dat ik ze echt help met hun profielkeuze en ik kan de vragen die ze daarover stellen goed beantwoorden.”

Een peercoach

Uitdagingen

De activiteiten inplannen in het rooster is bij peercoaching de grootste uitdaging. Op het HML vinden de uren voor peercoaching in de onderbouw plaats tijdens de coachingsuren van de docentcoach. Florence: “Ga het gewoon doen en durf te experimenteren. Bedenk steeds welke stap je al zet. Zo leer je van en met elkaar wat werkt en kom je verder.”

Denk je dat het beter kan?

Het peercoachen kwam niet ‘uit de lucht vallen’. Een paar jaar geleden is onder andere Florence op het HML al leerlingen actief gaan betrekken bij het vormgeven van hun eigen leerproces. Daardoor ging de cultuur op school van klagen naar vragen. Florence: “Zit iets je dwars, denk je dat het beter kan? Ga erover met je docent in gesprek.”

Gezien en gehoord worden

Florence: “De leer- en innovatiekracht zit in de leerlingen zelf. Als leerlingen gezien en gehoord worden, staan ze te springen om iets bij te kunnen dragen. Iedereen vanuit zijn of haar unieke kwaliteiten, interesses en talenten.” En Moya? Die doet dit jaar eindexamen vwo!

Tips

Wil je op school ook met peercoaching aan de slag? Lees de tips van Florence:

  • Rooster de peercoaches op een vast moment in met een vaste groep onderbouwleerlingen.
  • Stem vooraf goed de verwachtingen met elkaar af. Zowel tussen coach en peercoach als tussen peercoach en het groepje dat hij/zij begeleidt.
  • Ga een afgebakende periode van maximaal acht weken met elkaar aan de slag en formuleer een duidelijke leervraag.
  • Evalueer regelmatig tussentijds als coach met je peercoaches en geef ze na afloop van de peercoaching heldere feedback.

Het Haags Montessori Lyceum neemt deel aan het leerlab Visie op personalisatie.

Fotobijschrift: Bovenbouwleerlingen coachen onderbouwleerlingen op het Haags Montessori Lyceum.

Meer lezen over leerlingenbetrokkenheid

,

Comments are closed.