Pilot: Leren van successen en van fouten

Het Fioretti College Lisse startte twee jaar geleden met een pilot gepersonaliseerd leren. Wat vinden leerlingen en ouders hiervan? “Ik vind het fijn dat je in je eigen tempo kunt werken.”

Luisteren naar leerlingen en ouders

De leerlingen stromen in de brugklas allemaal op hun eigen niveau in en werken op hun eigen tempo aan hun eigen doelen. Samen met hun coach maken ze een planning. In de Learning Portal, een digitale leeromgeving, zien de leerlingen welke doelen ze moeten behalen en wat ze hiervoor moeten doen. In de pilotklassen wordt nog veel geëxperimenteerd met deze onderwijsvorm. Daarom vraagt de school regelmatig de mening van docenten, ouders en leerlingen. Rector Astrid Buijs: “Wij vinden het belangrijk om naar leerlingen te luisteren en ouders te betrekken. Op basis daarvan bepalen we of we deze pilot volgend schooljaar doorzetten.”

Meerdere klassen bij elkaar

Elke dag beginnen de drie pilotklassen in één gezamenlijke ruimte met de dagstart. Hierin wordt besproken wat je die dag moet doen. Ook de rest van de dag zitten de leerlingen veel in dezelfde ruimte. Niet elke leerling vindt dit fijn. Leerling Farah: “Een nadeel is dat we niet door de school lopen. Je zit nu telkens in hetzelfde klaslokaal. Je rouleert soms alleen. Dan ga je naar een andere docent.” Het werken met meerdere klassen bij elkaar heeft ook andere gevolgen. Farah: “We werken in een grote groep. Dat is gezellig, maar ook wel druk als er zoveel leerlingen zijn.”

Veel meer zelf plannen

In de Learning Portal staan alle leerdoelen, waarvan de leerling zelf bepaalt op welk niveau en welk tempo hij deze afvinkt. “Aan dit systeem vind ik fijn dat je in je eigen tempo kunt werken,” zegt leerling Anna. “Als Farah bij opdracht 5 is en ik bij opdracht 3, dan kan ik in mijn eigen tempo verder.” Dit betekent dat de leerling veel meer zelf moet plannen. “In het weekend worden meestal werkdoelen in het systeem gezet. Je bent er dan verantwoordelijk voor dat je die afhebt die week. Anders worden ze doorgeschoven, maar dan heb je de week erna meer te doen. Je moet dus zelf goed inplannen wanneer je wat moet doen,” legt leerling Yara uit.

Hulp van de coach

De coach helpt de leerlingen om hun planning te bewaken. “We hebben allemaal een logboek waarin je je doelen schrijft,” vertelt Anne. “Je kunt er ook je toetsen in plannen. En je hebt hem nodig voor het coachgesprek. De coach bespreekt met je wat je kunt verbeteren, hoe je dat kunt doen en of je met een vak een niveau omhoog kunt.”

Werken met de iPad

De leerlingen werken grotendeels zelfstandig en maken daarbij veel gebruik van hun eigen iPad. Veel leerlingen vinden dit wel fijn. Leerling Marijn: “Dankzij de iPad hoeven we niet zo’n zware tas te sjouwen. Ik houd ook niet zo van lezen in boeken. Op de iPad is het makkelijker. Je typt er je huiswerk op, dat is dan ook lekker snel klaar.” De iPad wordt vooral gebruikt om de Learning Portal te kunnen gebruiken. “Een nadeel van de iPad is wel dat sommige leerlingen spelletjes doen,” zegt Marijn. “Ik ook af en toe, maar dan heb ik mijn werk al af.”

Voortgang bijhouden

Niet alle ouders zijn overtuigd van deze manier van leren. “Mijn ouders vinden het wel leuk, maar ook zien ze nadelen. Ze kunnen niet goed checken wat ik gemaakt heb en wat niet,” vertelt Marijn. “Maar bij een coachgesprek schrijft de coach op een briefje wat ik heb gedaan en dat laat ik dan aan mijn ouders zien.” Leerlingen krijgen wel nog steeds een rapport, maar veel minder cijfers. Dit vindt ook niet elke leerling fijn. “Als je een keer een onvoldoende haalt, is het dus moeilijker die op te halen, legt Marijn uit.

Verbeterpunten

Zowel ouders als kinderen geven aan dat zij soms het overzicht missen van wat er geleerd moet worden. De leerdoelen en de inhoud van de toetsen zijn nu niet altijd even duidelijk, vinden zij. Ook mag er volgens ouders nog meer aandacht zijn voor leerstrategieën en studievaardigheden. Maar ze zien ook grote positieve effecten van gepersonaliseerd onderwijs. Vader John: “Ik heb mijn dochter dankzij gepersonaliseerd leren zien groeien op sociaal vlak, omdat ze nu in control moet zijn. Ze komt voor zichzelf op, wat ze op de basisschool niet deed.”

Winstpunten

De ouders uit de klankbordgroep zien als belangrijkste winstpunt dat hun kinderen plezier hebben in het leren door deze leervorm. “Leerlingen leren ontzettend snel waar ze interesse in hebben. Dan gaan ze zelf dingen opzoeken. En ieder kind heeft zijn eigen interesse.” Vader John heeft nog wel tips voor de school: “Communiceer open met ouders over onduidelijkheden. Je hebt bijvoorbeeld geen cijfers meer, waaraan je vroeger kon zien wat de ontwikkeling van je kind was. Bespreek gewoon met elkaar dat het eng is, dat niet alles meteen duidelijk is, maar ook dat alle nieuwe dingen met fouten zijn ontstaan.”

Nieuwe schooljaar 2018-2019

De opbrengsten van de pilot gaan in overleg met ouders en docenten door in het nieuwe schooljaar. Er komen twee mavo klassen en 1 havo klas in een reguliere setting, aangevuld met de mogelijkheid om coaching en maatwerk te krijgen. De leermiddelen zijn “blended”: zowel met boeken als met een device. Met negen secties wordt doelgericht werken gestart.

Rector Astrid Buijs: “De pilot heeft ons veel geleerd over onze successen en onze fouten. En is een school niet de ultieme omgeving om te leren en te ontwikkelen?”

Bekijk het magazine en ontdek hoe leerlingen, docenten, schoolleiding en ouders kijken naar gepersonaliseerd leren in Lisse.

Het Fioretti College Lisse maakt deel uit van het leerlab Zo.Leer.Ik – Schoolorganisatie.

Fotobijschrift: Leerlingen van het Fioretti College Lisse maken samen huiswerk.

,

Comments are closed.