Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: analyseren van leerdoelen

Op CSV Het Perron in Veenendaal wordt steeds meer gewerkt vanuit leerdoelen. Inmiddels werken drie vaksecties volledig met eigen lesmateriaal, zonder methode. Docenten krijgen ontwikkeltijd om de leerdoelen zelf uit te werken.

Levensecht onderwijs

Anne-Marije Kraijnbrink, docent Engels en ICT-coördinator op CSV Het Perron, vertelt: “De visie op de CSV is dat er levensecht onderwijs aangeboden wordt, zodat leerlingen goed worden voorbereid op hun toekomst: Leren door doen! Een paar jaar geleden merkte ik op dat veel methodes hier niet goed bij aansloten. Ze zijn veel gericht op lezen en sluiten niet aan bij het dagelijks leven van de leerlingen. Samen met twee collega’s die dit ook zagen, ben ik toen gestart om te kijken of we hiervan af konden wijken. Om dit te bewerkstelligen, hebben we eerst de leerdoelen voor het vak Engels goed in kaart gebracht. In de loop der tijd zijn steeds meer collega’s aangehaakt.”

Hoe zie jij het onderwijs?

Om collega’s mee te nemen en de verbinding te zoeken hebben Anne-Marije en twee andere collega’s een aantal bijeenkomsten georganiseerd over onderwijs. Daar werden vragen voorgelegd als: ‘hoe zie jij het onderwijs?’ en ‘hoe wil jij je onderwijs inrichten?’ en ‘hoe ziet de ideale dag voor de leerling eruit?’ “Door op deze manier na te denken en verder te denken, krijg je een beweging voorwaarts.”

Ontwikkeltijd

Na de bijeenkomstenserie is er vanuit elke vakgroep een docent benaderd om aan de slag te gaan met leerdoelen. Per onderwerp wordt gekeken hoeveel ontwikkeltijd docenten nodig hebben. Anne Marije: “We analyseren wat er precies terugkomt in de methode, wat er weggelaten kan worden op basis van de leerdoelen, waar de methode aangevuld kan worden en hoe dit alles aansluit op andere vakken.” Inmiddels werken drie vakgroepen zonder methode, met zelf ontwikkeld lesmateriaal.

Bewustwording

“Het mooie is dat mensen bewust worden van wat er in de methodes staat en wat er minimaal in de methodes zou moeten staan om de leerdoelen te dekken. Dit blijkt minder te zijn dan veelal in de gebruikte methodes terug te vinden is. Dit geeft ruimte en dwingt je om met je collega’s onderling af te stemmen wat je belangrijk vindt dat leerlingen meekrijgen”, vertelt Anne-Marije.

Toets-specialisten

Naast de collega’s die zich bezighouden met het analyseren van de lesmethoden en het ontwikkelen van eigen lesmaterialen, is er ontwikkeltijd vrijgemaakt om toetsmaterialen aan te passen. Zo kan er gewerkt worden aan een goede combinatie van summatief en formatief toetsmateriaal. Komend schooljaar zijn er 4 scholingsmiddagen ingepland, waar vanuit elke vakgroep 1 docent aan deelneemt. Zij worden opgeleid tot toets-specialist en denken mee in het toetsbeleid van de school.

Betrokken schoolleiding

Vanaf het begin is Gea van Barneveld als afdelingsleider betrokken bij de ontwikkeling van de leerdoelen. Zij brengt de rest van het MT regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en zorgt dat docenten gefaciliteerd worden in tijd en middelen. Gea: “Lesgeven zonder methode vraagt bijvoorbeeld om aanpassingen in lesmaterialen en inrichting van lokalen. Daar hebben we gehoor aan gegeven.” Anne-Marije: “Het is belangrijk dat je een leidinggevende hebt die achter je staat. Ook al begint het uitproberen van nieuwe dingen in je eigen klas en het uitwerken van leerdoelen op teamniveau, uiteindelijk heb je leidinggevenden nodig om vernieuwingen schoolbreed in te voeren.”

CSV Het Perron neemt deel aan het leerlab Verbinding curriculum, content en platform.

 

Tags: Leerlijn, Toetsen

,

Comments are closed.