Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: leerlijnen ontwikkelen

Geschiedenisdocenten David Hof en Theo Brandsma op het Carolus Clusius College in Zwolle hebben een subsidie van het LerarenOntwikkelFonds gekregen voor het uitwerken van verschillende leerlijnen om verschillende groepen leerlingen te kunnen bedienen. Bekijk dit praktijkvoorbeeld van ontwikkeltijd.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie van het LerarenOntwikkelFonds houdt in honderd uur per jaar voor een periode van twee jaar om materiaal en lesvormen te ontwikkelen. Vanuit de school wordt gefaciliteerd dat er uren vrij geroosterd worden om leerroutes te ontwikkelen. Ook wordt er geregeld dat de lesuren van beide docenten geschakeld worden. De leerlingen van beide docenten worden namelijk samengevoegd en ingedeeld op niveau in drie verschillende groepen.

Indeling

Om een indeling te kunnen maken wordt in de eerste periode een onderwerp behandeld waar nog geen van de leerlingen eerder les in heeft gehad, bijvoorbeeld de geschiedenis van China. Op basis van hoe hoog een leerling scoort op dit onderwerp, gemeten tijdens verschillende toetsmomenten, wordt bepaald in welke groep een leerling in eerste instantie wordt geplaatst. “Als een leerling niet op zijn plek blijkt te zitten in een bepaalde groep dan kan er tussentijds worden gewisseld van groep”, legt David uit.

Invulling leerlijnen

Alle leerlingen krijgen aan het begin van de week een plenair hoorcollege. Dit college wordt verzorgd door de docent die zich in die periode gespecialiseerd heeft. Vervolgens worden de andere lessen in drie vormen aan leerlingen aangeboden. De groep die weinig begeleiding nodig heeft krijgt een uur in de week les. In deze les wordt onderzoek gedaan. De leerlingen maken zo kennis met academisch onderwijs. De middengroep krijgt, naast de hoorcolleges, een uur per week les waarbij veel ruimte is voor uitleg van de stof en het bespreken van opgaven. De groep die veel hulp nodig heeft krijgt, naast de hoorcolleges, twee uur per week les om de stof te behandelen en te oefenen met toetsopgaven. Hierbij ligt de nadruk op beantwoordingstechnieken. David: “Voor de eerste groep ligt de focus voornamelijk op onderzoek, voor de tweede groep op het werken en voor de derde groep op het halen van de toets.”

Specialiseren

David: “Naast het feit dat deze manier van lesgeven meer aansluit bij de diverse behoeften van de verschillende leerlingen geeft het ons de kans om ons verder vakspecifiek te ontwikkelen. Doordat de colleges afwisselend gegeven worden, kunnen wij ons extra specialiseren in onderwerpen die in de eigen colleges aan de orde komen.” Ook is het voor de docenten interessant om verschillende type begeleiding te bieden aan de leerlingen. Zo wordt de ene groep meer op de toets voorbereid terwijl de andere groep begeleid wordt in het doen van onderzoek.

Samenwerking

“Daarnaast is het klassieke lesgeven vaak heel solitair. Door op deze manier verschillende leerlijnen te ontwikkelen en in te richten, werk je zowel samen met je collega aan de voorbereiding van je lessen als aan de uitvoering ervan. Hierdoor ben je met z’n tweeën eigenaar van het leerproces van de hele groep. Je vult elkaar aan.”

Bekijk ook dit praktijkvoorbeeld van ontwikkeltijd over vakoverstijgend werken van het Vathorst College.

Bekijk ook dit praktijkvoorbeeld van ontwikkeltijd over de analyse van leerdoelen van het CSV Het Perron.

Het Carolus Clusius College neemt deel aan het leerlab Inrichten individuele leerroutes.

,

Comments are closed.