Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: vakoverstijgend werken

Op het Vathorst College wordt veel vakoverstijgend gewerkt. Bijna alle leermaterialen voor de onderbouw zijn door het docententeam zelf ontworpen of gearrangeerd. Docenten worden hierin gefaciliteerd en gestimuleerd. Mattijs Leeffers, docent biologie en science legt uit hoe dat werkt.

Zelf ontwikkelen

Het Vathorst College is in 2005 opgericht. Al van het begin wordt er gewerkt met vakoverstijgende projecten die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Het gebruik van een methode past daar niet altijd bij. Om invulling te geven aan het vakoverstijgend werken, maken docenten zelf lesmaterialen. Het uitgangspunt op deze school is ook dat er bij de reguliere vakken zoveel mogelijk wordt gewerkt met eigen materialen of zelf samengestelde leermethodes.

Schrijfgroepen

Als er grotere projecten zijn, dan worden deze opgepakt door schrijfgroepen. Degenen die aan zo’n groep deelnemen krijgen hier tijd voor. Het wordt deel van je takenpakket als docent en valt onder het taakbeleid. “Je krijgt natuurlijk nooit zoveel tijd als het bijvoorbeeld een uitgever kost om goed materiaal te maken. Je kunt als docent niet opschrijven tegen deze methodes. Daarom moet je een combinatie maken van arrangeren, aanpassen en het zelf creëren van zaken.”

Facilitering

Vanuit school wordt er geprobeerd een plek te reserveren in de agenda voor de schrijfgroepen, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig. De mensen uit de schrijfgroep kijken dus vaak ook samen wanneer de groep bijeen kan komen, waarna zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt over de verdeling.

Uren

“In een schrijfgroep zitten ongeveer acht mensen. Stel dat die allemaal 50 uur per jaar krijgen voor het schrijven van het materiaal, dan heb je iets meer dan een uur per week om te schrijven. Dat is krap. Je bent het al bijna kwijt aan het overleggen. Je probeert het daarom ook te regelen met de opslagfactor. Het ontwikkelen van materialen is namelijk ook een onderdeel van de voorbereiding van je lessen. Uit die tijd haal ik het vaak wel. Maar als je heel veel lessen geeft dan wordt het lastig.”

Parallelle klassen

Naast de schrijftijd die leden van een schrijfgroep krijgen, kun je als docent binnen je sectie afspraken maken over welke klassen je in een jaar les gaat geven. Wanneer je bijvoorbeeld een jaar veel wilt schrijven, kun je in dat jaar meer parallelle klassen lesgeven.

Feedback leerlingen

Docenten krijgen feedback op de zelf ontwikkelde materialen door middel van een leerling-enquête en uiteraard in de klas zelf door de vragen die komen en de punten waar leerlingen op vastlopen of waar ze meer tijd voor nodig hebben. “We zijn nu bijvoorbeeld met een nieuwe opdracht bezig en dan zie je zoveel vragen komen. Dan moet je hiermee aan de slag. Soms al gedurende de looptijd van de opdracht zelf, maar sowieso het volgende leerjaar.”

Samenhang

Mattijs vindt de directe feedback zeer waardevol voor de doorontwikkeling. “Je bent zoveel bezig met je eigen materiaal, je werkt erin en je werkt ermee. Iets aanpassen gaat daardoor makkelijker. Maar dat levert ook druk op doordat je wel zelf iets met de feedback moet doen en dat je dit ook tijdig moet doen.” Over het algemeen vindt hij zelf schrijven van materiaal erg inspirerend en plezierig. “Het is leuk om de samenhang te zoeken tussen de verschillende vakken.”

Bekijk ook dit praktijkvoorbeeld van ontwikkeltijd over het ontwikkelen van leerlijnen van het Carolus Clusius College.

Bekijk ook dit praktijkvoorbeeld van ontwikkeltijd over de analyse van leerdoelen van het CSV Het Perron.

Het Vathorst College neemt deel aan het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces.

,

Nog geen reacties

Geef een reactie