Randvoorwaarden

Gepersonaliseerd leren gaat om onderwijs waarbij de school probeert de leerling in zijn leerproces op maat te faciliteren. Wat heb je daar als schoolorganisatie voor nodig en wat zijn de kaders waarbinnen scholen mogen opereren? Enkele thema’s lichten we hieronder uit.

  • Financiering devices
  • Vier-in-balans-model
  • Flexibele examinering en onderwijstijd

Financiering devices

Een laptop of tablet valt niet onder de definitie van lesmateriaal (zoals deze in de ‘wet gratis schoolboeken’ is opgenomen). Scholen hebben dus niet de verplichting om een laptop of tablet gratis aan de ouders te verstrekken. Het bezit van een laptop of tablet kan echter door scholen niet van ouders worden geëist, net zo min als ouders dit van de school kunnen eisen. Op het moment dat scholen volledig of grotendeels schoolboeken vervangen door digitaal lesmateriaal en het bezit van een laptop of tablet voor het leerproces noodzakelijk is geworden, dienen scholen hierin zelf te voorzien. De VO-raad wil dat het kabinet structureel regelt dat tablets en laptops erkend worden als leermiddelen, zodat scholen voldoende middelen ontvangen om ze aan te kunnen schaffen en in te zetten. Ook voert de VO-raad een lobby om het btw-tarief op digitale leermiddelen van 21% naar 6% te verlagen (net als studieboeken). Lees meer over deze lobby.

In de praktijk

In de praktijk gaan scholen gevarieerd om met de aanschaf van devices. Sommige scholen houden geld voor leermiddelen over en gebruiken dit voor (een deel van) de aanschaf van devices of het wifi-netwerk. Andere scholen redden dit financieel niet en vragen een bijdrage aan de ouders en maken afspraken met de aanbieders van devices. Daarover gaat dit volgende praktijkvoorbeeld: “Hoe financier je een device?”

Vier-in-balans-model

Kennisnet heeft onderzocht welke factoren van belang zijn bij het implementeren van ict in de school. Deze factoren zijn: visie, deskundigheid, inhoud en toepassingen en infrastructuur (zoals connectiviteit en draadloze netwerkverbinding). Kennisnet noemt de samenhang tussen deze randvoorwaarden het ‘vier-in-balans-model’. De kern is dat alleen het regelen van een van deze pijlers geen zin heeft: alle vier de pijlers dienen gezamenlijk te worden opgepakt om opbrengsten met ict te realiseren.

Flexibele examinering en onderwijstijd

Gepersonaliseerd leren vraagt om flexibiliteit. Bijvoorbeeld op het gebied van examinering en activiteiten op het gebied van maatwerk. Wat is er nu al mogelijk binnen de huidige wet- en regelgeving? Lees het artikel '7 veelgestelde vragen over ruimte in de wetgeving voor maatwerk' voor het antwoord. 

Of bekijk dit artikel “Scholen vinden zelf rek en ruimte in de examenregeling”