Gesprekstool

Ik wil weten welk beeld collega's hebben over de ontwikkeling van het onderwijs op school.

Toelichting wat het instrument doet

Dit instrument dient als input voor trajecten waarin wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van gepersonaliseerd leren. Met de gesprekstool kom je erachter hoe verschillende groepen mensen binnen de school denken over gepersonaliseerd leren. Docenten en schoolleider(s) worden in groepen verdeeld en ontwerpen samen een nieuwe school waarin gepersonaliseerd leren een grote rol speelt. Dit doen zij door een standaard scenario format in te vullen. Door het gebruik van dit standaard format kunnen de uitkomsten van de verschillende groepen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken.  

Download het standaard scenario format.

Bekijk een praktijkvoorbeeld van drie scholen.

Doelgroep

Het instrument is geschikt voor docenten en schoolleiders die aan de slag willen of zijn met gepersonaliseerd leren in de school. 

 

Tijdsinvestering onderzoek

De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 3 uur. 

 

Bronnen

Op deze pagina vind je een overzicht van de bronnen waarop de tools zijn gebaseerd.

VOORBEREIDING

Hoe bereid je het invullen van het scenario format voor?

Stap 1: Maak een groepsindeling. Probeer uniforme groepen te maken, bijvoorbeeld mensen met dezelfde functie in een groep. 

Stap 2: Print van tevoren het scenario format uit.

 

UITVOERING

Hoe gaat het invullen van het scenario format in zijn werk?  

Stap 1: Breng alle deelnemers bij elkaar. Leg het scenario en de vragen die door de groepen beantwoord moeten worden plenair uit. 

Stap 2: Communiceer de groepsindeling en laat elke groep een rapporteur aanwijzen die notuleert. 

Stap 3: Laat de groepen 40 minuten praten over de vragen. 

Stap 4: Breng de groepen weer bij elkaar en inventariseer kort welke vragen al beantwoord zijn (let op: welke, niet wat die antwoorden dan zijn). Spreek af welke vragen in ieder geval beantwoord worden voordat de eindbespreking begint.  

Stap 5: Geef de groepen nog 30 minuten om hun discussies af te maken. 

Stap 6: Laat de rapporteurs de antwoorden van hun groepen voorlezen. Ze mogen verhelderende vragen aan elkaar stellen. Indien gewenst kan daarna een open discussie plaatsvinden. 

ANALYSE

Hoe analyseer je de ingevulde formats? 

Stap 1: Verzamel alle ingevulde scenario formats.  

Stap 2: Groepeer per onderwerp (leermiddelen, volgsysteem etc.) de belangrijkste conclusies.  

Stap 3: Schrijf deze puntsgewijs per onderwerp onder elkaar. 

INTERPRETATIE

Wat vertellen de resultaten jou?

Bepaal nu of er gelijk wordt gedacht over de verschillende onderwerpen of dat er veel verschillen tussen zitten. Lijken de ontworpen scholen op elkaar? Waar zitten grote verschillen? Welke onderliggende redenen zijn er voor deze verschillen? 

VERVOLGSTAPPEN

Wat kun je vervolgens doen met de resultaten?

Als blijkt dat er veel consensus is, kunnen de ideeën gebruikt worden als input voor bijvoorbeeld een beleidsplan, visievorming of een jaarplan/projectplan. Bij gebrek aan consensus is het goed om verder in gesprek te gaan over de verschillende onderwerpen en/of om individuele wensen en behoeften op te halen. Dit kan met de interviewtool.