Interviewtool leraren

Ik wil weten hoe collega's invulling geven aan de ontwikkeling van het onderwijs op school.

Toelichting wat het instrument doet

Dit instrument bestaat uit een vragenlijst en een leidraad voor een interview. De vragenlijst dient om gegevens te verzamelen van elke deelnemende leraar over de vernieuwing en om ervoor te zorgen dat de leraar alvast heeft nagedacht over hoe zij gepersonaliseerd leren vormgeven. In het interview gaat men vervolgens dieper in op de uitvoering van de vernieuwing of pilot. Dit kan één op één of in een groep leraren. Het totale instrument (vragenlijst en interview) meet wat leraren doen in de les op het gebied van gepersonaliseerd leren (met name differentiatie) en ict-gebruik ter ondersteuning daarvan. Afhankelijk van de situatie, kun je volstaan met alleen de vragenlijst (als het bijvoorbeeld om een grote groep leraren gaat waardoor interviews niet haalbaar zijn) of alleen het interview (bijvoorbeeld als het om enkele leraren gaat die je uitgebreid kunt spreken).

› Bekijk de vragenlijst voorbereiding [doc] [pdf]

› Bekijk de leidraad interview leraren.

Doelgroep

Het instrument is met name geschikt voor leraren die gepersonaliseerd leren toepassen in de les.

Tijdsinvestering onderzoek

Naar schatting bedraagt de tijdsinvestering 10 tot 12 uur. De tijdsinvestering voor de deelnemers bedraagt één tot anderhalf uur.

› Bekijk een voorbeeld van een tijdsinvestering.

Bronnen

Op deze pagina vind je een overzicht van de bronnen waarop de tools zijn gebaseerd.

VOORBEREIDING

Hoe bereid je de afname van de vragenlijst voor?

Stap 1: Indien gewenst kun je de vragen in de voorbeeldvragenlijst aanpassen naar de betreffende vernieuwing.

› Bekijk de vragenlijst voorbereiding [doc] [pdf].

Stap 2: Print de vragenlijst uit voor een afname op papier of bereid een online afname voor via bijvoorbeeld Survey Monkey of Google Formulieren.

› Bekijk de voor- en nadelen van afname op papier of digitaal.

Hoe bereid je de afname van het interview voor?

Stap 1: Plan het interview met de lera(a)r (en) in en zorg dat je ruim de tijd hebt (1 tot 1,5 uur).

Stap 2: Maak de leidraad voor het interview.

› Bekijk de leidraad interview leraren.

Stap 3: Print de leidraad uit en zorg voor genoeg ruimte op het papier om aantekeningen te maken.

Stap 4: Zorg voor een apparaat om het interview op te nemen (bijvoorbeeld een audiorecorder of de voicerecorder op je telefoon).

UITVOERING

Hoe voer je de afname van de vragenlijst uit?

Stap 1: Geef uitleg aan de leraren over het invullen van de vragenlijst.

 • Leg in de inleiding/e-mail uit waarom je van de leraren vraagt om de vragenlijst in te vullen.
 • Geef aan wanneer de leraren de vragenlijst in moeten vullen (bijvoorbeeld voor een bepaalde datum of aan het begin van de bijeenkomst van het interview).
 • Geef ook aan dat de leraren de vragenlijst in één keer in moeten vullen. Dit is wenselijk, omdat leraren dan niet tussendoor met collega’s gaan overleggen of er zelf te veel over nadenken. Deze dingen zouden ertoe kunnen leiden dat ze de rest van de vragenlijst op een andere manier invullen dan het eerder ingevulde gedeelte.

Stap 2: Sla de antwoorden op de vragenlijst op een beveiligde plek op. Bekijk hoe je veilig omgaat met gegevens.

Hoe voer je de afname van het interview uit?

Stap 1: Voer het interview uit met de lera(a)r (en) volgens de leidraad die je gemaakt hebt. Vergeet niet om het gesprek op te nemen.

Stap 2: Maak aantekeningen tijdens het interview.

Stap 3: Werk je aantekeningen uit (op de computer) en vul eventueel ontbrekende informatie aan de hand van de opname aan.

Stap 4: Sla je verslag op een beveiligde plek op.

ANALYSE

Hoe analyseer je de verkregen antwoorden?

Stap 1: Categoriseer de antwoorden op de vragenlijst en de informatie uit het interview per onderdeel:

 1. Invulling van de vernieuwing
 2. Gepersonaliseerd leren
 3. Ict-gebruik
 4. Overige antwoorden en informatie

Stap 2: Vat de antwoorden samen per onderdeel.

 

INTERPRETATIE

Wat vertellen de resultaten jou?

Stap 1: De samenvattingen geven inzicht in:

 1. Hoe de vernieuwing wordt uitgevoerd.
 2. In welke mate en op welke wijze er sprake is van gepersonaliseerd leren in de pilot/vernieuwing.
 3. Op welke wijze ict wordt ingezet om het leren te personaliseren.
 4. Wat leraren verder naar voren brachten met betrekking tot de vernieuwing.

Stap 2: Aan de hand van de samenvattingen kun je een antwoord geven op de onderzoeksvraag: Hoe geven leraren invulling aan gepersonaliseerd leren met ict in de les?

VERVOLGSTAPPEN

Wat kun je vervolgens doen met de resultaten?

 1. De resultaten kun je gebruiken om de vernieuwing te evalueren en in gesprek te gaan met de schoolleiding over uitbreiding en/of aanpassing van de vernieuwing.
 2. Je kunt de resultaten ook gebruiken om resultaten van eventuele andere onderzoeken te kunnen interpreteren. Bijvoorbeeld als je ook motivatie of zelfregulatievaardigheden van leerlingen hebt onderzocht.

› Bekijk de handleiding voor een instrument om motivatie te meten.

› Bekijk de handleiding voor een instrument om zelfregulatie te meten.