Ik gebruik nu ongeveer een jaar de Hoy app. Ervaring is positief;
Op een gemakkelijke wijze contact met ouders en sinds kort ook met leerlingen.
De app vervangt vele andere communicatiemiddelen als briefjes, mails of andere middelen.
Is zeer gebruiksvriendelijk.
Ouderbetrokkenheid neemt door gebruik van deze app toe.
Niet onbelangrijk: de AVG is volledig gewaarborgd.