Het volgen van je leerlingen zorgt ervoor dat je je lesmateriaal kunt afstemmen op hun behoefte. Met itslearning kan dat. Je kunt zien wanneer leerlingen hun werk openen, je kunt ze vragen opdrachten hier in te leveren, en je kunt de leerlingen er via rubrics (gekoppeld aan leerdoelen) feedback geven. Dit alles is ontzettend waardevol voor het leren kennen van je leerling. Door de vele media die zijn te koppelen aan deze elo, houd je als docent tijd over om je leerling te leren kennen in de les. De planner is een prachtig startpunt voor je lessen, waarin je series onderwijsactiviteiten van start tot eind kunt uitzetten. Wel is scholing een aandachtspunt onder collega’s, en dat blijft het, gezien het feit dat itslearning (net als andere platforms), blijft ontwikkelen.