Elerna is een programma waarmee je zelf je stof kan verwerken. De leerlingen kunnen digitaal in een eigen tempo de stof doorlopen. Het is zeer gebruiksvriendelijk voor leerling en docent, en geeft je als docent de mogelijkheid de vorderingen van de leerlingen goed in de gaten te houden. Daarnaast kun je leerlingen die uitblinken extra opdrachten makkelijk toewijzen. Leerlingen kunnen zelf nakijken of elkaars werk anoniem nakijken. Docent kan natuurlijk ook zelf corrigeren en feedback geven. Er kan gekozen worden alles zelf te maken, of om via de stercollectie of een andere beschikbare methode een schoolversie te maken. Het is overal, op afstand, beschikbaar. Als een topsport leerling lang weg is kan een docent via de feedbackmodus opmerkingen plaatsen bij de opdrachten die de leerling gemaakt heeft. Op deze manier is het makkelijk voor sporters. Daarnaast zijn leerlingen kritischer als ze elkaar nakijken.