Leerlingen werken graag met Kahoot. Goed om behandelde stof nog eens te herhalen. Zorgt ook voor een goede competitie.