Voordelen: Summar.io sluit qua opzet aan op de behoefte van het CSE: het gericht oefenen van MVT op eindexamentermen. Het biedt leerlingen keuzevrijheid en de mogelijkheid om op hun eigen niveau te werken. Daarnaast zorgt de digitale beschikbaarheid van het materiaal ervoor dat er tijd- en plaatsonafhankelijk geleerd kan worden. Dit zijn voorwaarden die het platform in potentie geschikt maken voor het zelfstandig werken in ons topsport leercentrum (TLC) als thuis/onderweg rond het sporten.

Nadelen: De kwaliteit van opdrachten is wisselend. Vaak zijn opdrachten niet volledig, bestaan links niet meer of staan opdrachten op een onlogische plek. Daarnaast is de docentenomgeving niet volledig betrouwbaar. Zo is het geven van feedback op schrijfopdrachten minder prettig dan bijvoorbeeld in Word. Ook lag de docentomgeving er gedurende een periode van de pilot compleet uit.

Hoewel het concept van Summar.io past bij de wens van het CSE om vaardigheidsgerichter te werken op het gebied van MVT, zorgen de hiervoor genoemde praktische en inhoudelijke bezwaren ervoor dat Summar.io voor ons op dit moment te weinig meerwaarde biedt.