ik ontwerp mijn lessen met de klassieke versie van Google Sites.
Door de embedded functie kan ik interactieve internetpagina’s opnemen in de website van mijn les.
– samenhang tussen verschillende bronnen in een leeromgeving
– reacties van leerlingen worden in real time getoond in de leeromgeving
– website-les is eenvoudig aan te passen aan leerbehoefte van leerlingen
– oefeningen, zeker digitale oefeningen, zijn eenvoudig te delen met de leerlingen
De input van kinderen wordt in de les weergegeven.
De resultaten uit Quizlet of Socrative kunnen meteen in real time getoond worden.