Docent geeft huiswerk en einddatum aan. Leerling plant en leert om (on)verwachte situaties heen plannen (sport-bruiloft). Leerling leert huiswerk in te delen in stukjes en trots te zijn op behaalde doelen.
Ouders en docenten kunnen meekijken in overleg met leerling.