Routekaart veranderaanpak: betrokkenen meenemen

Wanneer je iets wilt veranderen, heb je voor de kwaliteit en het draagvlak je collega’s nodig en is het goed om leerlingen en ouders te betrekken. Hoe krijg je de betrokkenen enthousiast, hoe zorg je dat je het samen gaat doen en hoe ga je om met weerstand?

Wat doen scholen om anderen te betrekken in een veranderproces?

Leerlingen en ouders betrekken 

  • Elke school heeft het in huis: het frisse, creatieve en kritische potentieel van leerlingen. Betrek ze actief bij het meedenken over onderwijsvernieuwingen. Met deze werkvormen kan je ideeën ophalen voor nieuwe plannen en om te evalueren.
  • Het Isendoorn College organiseerde een creatieve workshop ‘Toekomstexpositie’ voor leerlingen en nodigde ouders uit om te horen wat hun kinderen belangrijk vinden op school. Lees hier meer.   
  • Hoe help je een leerling die het moeilijk heeft op school? Op het  Cambium College  hebben leerlingen een actieve rol in de resultaatbesprekingen.   

Docenten betrekken 

  • Hoe neem je je team mee in een ontwikkelproces? Hoe zorg je ervoor dat alle docenten achter een nieuw idee of plan staan? Het Kaj Munk College heeft dit gedaan door middel van de ‘Deep Democracy’ methode. 
  • Op het Greijdanus wordt ict volop ingezet voor het verbinden van curriculum, content en platform om individuele leerroutes in te kunnen richten. Met bijeenkomsten werden collega’s meegenomen en werd er gewerkt aan bewustwording en bekwaamwording op het gebied van ict in het onderwijs. Door bewust aandacht te besteden aan bewustwording en bekwaamwording zijn docenten enthousiaster om ict te gaan gebruiken in hun lessen. Lees hier meer over de ervaringen, tips en tops van de bijeenkomsten. 
  • Het Scala College zorgt dat alle collega op hun eigen tempo en niveau van betrokkenheid aan kunnen sluiten bij de ontwikkelingen in de school. Zo krijg je elke collega mee. 

Wat zeggen docenten/schoolleiders?

Docent Katja: “Wij werken op school met expertgroepen. We willen dat iedere docent in een expertgroep komt, zodat iedereen betrokken is en blijft. Die expertgroep komt samen, bedenkt ideeën en vraagt critical friends van buiten de eigen expertgroep om feedback. Zo komt iets niet van bovenaf, maar juist vanuit het team zelf. Zo ervaar je als docent meer verantwoordelijkheid.” (lees hier meer over de verandervraag ‘hoe zorg je voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak’) 

Meer weten?

  • Gebruik de vragenlijsten die het leerlab Leerling Eigenaar Leerproces heeft ontworpen voor de verschillende doelgroepen. Met deze Google forms kun je makkelijk zelf een enquete uitzetten.   
  • Kijk dit filmpje Leadership Lessons from Dancing Guy op youtube en zie hoe belangrijk de rol van de first follower is.