Routekaart veranderaanpak: plan van aanpak

Maak een plan, bedenk welke acties je wilt ondernemen, wat je daarvoor nodig hebt en met welke mensen je dit wilt doen. Denk ook een paar stappen vooruit. Waar kunnen eventuele obstakels zitten? En hoe kun je daar nu al op inspelen? Plan ook alvast een evaluatiemoment in.

Wat doen scholen om een plan te maken voor een onderwijsvernieuwing?

Tips van collega's:

Schoolbreed

 • Op het Antoon Schellenscollege werd het gebruik van iPads schoolbreed ingevoerd. Tijdens de
  Toen bleek dat veel docenten nog vragen hadden over het gebruik hiervan, bedacht de school een stappenplan om scholing intern op te pakken
 • Wil je starten met het invoeren van ict of softwareontwikkeling maar weet je niet waar je moet beginnen? Een stappenplan kan hierbij helpen. De scholen uit het leerlab Multimediaal Instructiemateriaal delen hun ervaringen in 13 tips en stappen waar je als school aan kunt denken. Ook kun je deze flowchart hierbij handig gebruiken voor je van start gaat.
 • Bij het invoeren van devices in de school komt veel kijken. Het creëren van draagvlak, het selecteren van digitaal lesmateriaal, scholing van docenten, de ict en infrastructuur en de schoolorganisatie; allemaal thema’s met elk een aantal aandachtspunten die je kunnen helpen bij de invoeren van devices. De tips staan beschreven in deze infographic, die is ontwikkeld door de scholen van het leerlab digitaal leermateriaal die hier hun ervaringen delen.

Per vakgroep

 • Onderwijsvernieuwing kost veel tijd, maar als er voldoende ontwikkeltijd wordt ingezet op de juiste plekken kun je hier effectief mee aan de slag. Maar niet bij elke docent of vaksectie is dit duidelijk omschreven. Docent en projectleider Koen Evers van het Cambium College maakte daarvoor een nieuw plan waarin de vaksecties zelf kiezen hoe ze de ontwikkeltijd verdelen en inzetten.  

Wat zeggen docenten/schoolleiders?

Schoolleider Freek: “Het teamplan is een levend document. De deelschoolleider houdt een vinger aan de pols. Wat is wel behaald? Wat niet? En wat gaan we alsnog oppakken? Maar we krijgen ook feedback van de leerlingenraad op het teamplan. Het is een transparant proces. Het document wordt met meerdere partijen gedeeld.” (lees hier meer over de verandervraag ‘hoe zorg ik ervoor dat het ontwikkelproces op gang komt?’)  

Tips

Ontwikkel met je team een plan van aanpak, het zal je helpen de volgende stappen in de ontwikkeling te zetten.

Op basis van jullie gesprek over wat je wilt veranderen/ ontwikkelen en welke belofte je hebt gemaakt (visie), werk je samen met je team aan een plan van aanpak.  Onderdelen van dat plan zijn: 
 • Visie: een stip aan de horizon. 
 • Ambitie: wat willen jullie samen voor elkaar krijgen?  
 • Doelen en mijlpalen: wat willen jullie bereiken en wanneer? Wanneer ga je evalueren?  
 • Strategie: hoe zetten je samen de gewenste koers in? 
 • Financiën: wat gaat het allemaal kosten?  
Tip: Stem de gedeelde visie van het team af met het schoolplan en eventueel strategisch plan. Zorg dat je innovatie in de structuur van de school past.   Lees verder in het boekje Ga in gesprek met je team, waarin handreikingen worden geboden om met elkaar in gesprek te gaan over veranderingen in je school