Waarom kan je rubrics gebruiken bij de ontwikkeling van vaardigheden?

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 gingen de zes scholen uit het leerlab 21e eeuwse vaardigheden aan de slag met het onderzoeken en integreren van 21e eeuwse vaardigheden binnen hun school. De zes leerlabscholen willen in het leerlab antwoord krijgen op de vraag ‘Hoe kunnen 21e eeuwse vaardigheden worden opgenomen in het curriculum en hoe zijn leerresultaten te meten?’

Vaardigheden in rubrics

Om de vorderingen van leerlingen op het gebied van de 21e eeuwse vaardigheden te monitoren, kiezen veel scholen voor het gebruik van rubrics. Hierin kunnen zowel leerlingen als docenten de leerling per (deel)vaardigheid inschalen en zien welke stappen de leerling moet nemen om een volgend niveau te bereiken. Verschillende scholen uit dit Leerlab zijn voor het uitwerken van de vaardigheden aan de slag gegaan met rubrics:

  • Het Arte College werkte de 5 Arte-vaardigheden uit in evenzoveel ontwikkellijnen in de vorm van rubrics: analytische beoordelingsschalen die meer zeggen dan een enkel cijfer.
  • Ook het Montessori Lyceum Flevoland heeft voor alle 21e-eeuwse vaardigheden rubrics gemaakt. Die zijn echter globaal van karakter en dienden vooral om docenten een beter beeld te geven waar het in elke vaardigheid om gaat.

Gebruik van rubrics

Wat zijn de voornaamste overwegingen dat het leerlab zelf rubrics heeft ontwikkeld?

  • Rubrics maken het voor leerlingen inzichtelijk welke stappen ze moeten nemen om het volgende niveau te behalen.
  • De ontwikkeling van vaardigheden wordt door middel van rubrics persoonsgericht. Vaardigheden kan je niet vastleggen in een score.
  • Het stimuleren van het zelfsturend vermogen van de leerling wordt door het gebruik van rubrics vergroot.

Ook worden er door het leerlab kanttekeningen gegeven bij het gebruik van rubrics:

  • Rubrics zijn alleen zinvol als je ze koppelt aan een doel of functie.
  • De inhoud stuurt de vaardigheden aan, dus vergeet niet andere vakken te betrekken bij het ontwikkelen van de vaardigheden.

Zelf ontwikkelen van rubrics

Het maken van goede rubrics is een ingewikkelde zaak, waarbij het vooral belangrijk is om naar een aantal basiselementen voor de rubric te blijven kijken. Klik hier voor een uitgebreide uitleg voor het bouwen van rubrics ter ondersteuning van het ontwikkelen van vaardigheden. Ook het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces heeft vaardighedenrubrics uitgewerkt gericht op het regie nemen over je eigen leerproces. Lees hier over het gebruik van de rubrics.

, ,

Comments are closed.