Rubrics in de praktijk

Een mentor, een vakexpert en enkele leerlingen van De Nieuwste School vertellen wat zij in de praktijk doen met de rubrics uit het leerlab Leerling eigenaar leerproces. Hoe zet je ze in? Bekijk de vlogs.

3 toepassingen, 3 vlogs

Op De Nieuwste School (DNS) wordt gewerkt vanuit competenties. Zo komen de vaardigheden betrouwbaar zijn, presenteren, onderzoek doen, reflecteren en omgaan met anderen, op allerlei manieren terug in de lespraktijk. Ze worden op drie manieren gebruikt: de mentor zet ze in bij de individuele begeleiding van mentorleerlingen, de vakexpert koppelt er zijn vakinhoud aan en de leerlingen gebruiken ze om te zien waar zij zelf in het leerproces staan. Over elk van de drie toepassingen hebben leerlingen van DNS een vlog gemaakt.

De mentor

“Mentoraat is bij ons op school de verbindende factor.” In deze vlog vertelt Camiel, mentor van leerjaar 3, hoe de rubrics hem helpen overzicht te houden en hem handvatten geven om met de leerling in gesprek te gaan. Tijdens mentorgesprekken wordt aandacht besteed aan de vaardigheid reflecteren. Zo leren de leerlingen van DNS te kijken naar wat anders kan, wat goed gaat en wat beter kan. “Onze leerlingen zijn er altijd mee bezig, ze denken na over wat ze doen en wat de gevolgen zijn. Ik denk dat ze daardoor veel meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces.”

Bekijk de vlog met een toepassing van een mentor:

De vakexpert

Vakexpert Thomas legt in deze vlog uit hoe de vaardigheden hem helpen extra betekenis te geven aan zijn vaklessen Duits. “Niet iedereen heeft dat vak nodig voor zijn toekomst, maar door het te koppelen aan het werken aan vaardigheden heeft het toch voor alle leerlingen betekenis.” Zo zorgt hij dat de competentie ‘presenteren’ ook in zijn les wordt toegepast. De leerlingen beginnen met een filmpje die ze thuis mogen opnemen. Als ze wat verder zijn gaan ze in groepjes presenteren en later, als ze beter zijn in Duits, worden het presentaties voor de hele klas.

Bekijk de vlog met een toepassing van een docent.

De leerlingen

Het werken vanuit de vaardigheden is ook voor de leerling een houvast. “Zo weet je altijd waar je naartoe moet werken, meestal naar een presentatie of werkstuk,” vertelt Tirza uit 5 vwo. In de eerste en de tweede worden de vaardigheden aangeleerd, en later in de bovenbouw wordt verwacht dat je ze zelf echt toepast. Tirza: “In de onderbouw leer je reflecteren. Dan wordt benoemd: nu gaan we reflecteren. Dan moet je een hele reflectie schrijven. En dan vanaf de vierde doe je het uit jezelf wanneer jij denkt dat het nuttig is.”

Bekijk de vlog met toepassingen van leerlingen.

Eindproduct

“Als je leerlab de naam ‘Leerling eigenaar leerproces’ draagt, kun je natuurlijk geen eindproduct maken zonder daar leerlingen bij te betrekken”, zegt Manon vakexpert Engels van DNS. “Onze leerlingen zeiden meteen: ‘Cool, we gaan vloggen!’” Manon is trots op haar leerlingen: “De vlog waarin leerlingen aan het woord komen, vind ik persoonlijk misschien wel de mooiste, omdat hij zo goed laat zien dat leerlingen echt de kans grijpen om eigenaar van hun leerproces te worden als je ze daarvoor maar de vaardigheden aanreikt.”

Inspiratie

“Onze slogan is: ‘Verwondering brengt je verder’ en ik hoop dat deze vlogs aan collega’s op andere scholen laten zien dat eigenaarschap bij leerlingen creëren wel degelijk kan, en dat het hen inspireert om op hun eigen school, in hun eigen lessen, ook stappen in die richting te zetten.”

Bekijk de rubrics gemaakt door het leerlab.

De Nieuwste School neemt deel aan het leerlab Leerling eigenaar leerproces.

,

Comments are closed.